SASKAŅOTS 20.11.2020.

Aizkraukles Izglītības pārvadē

Aizkraukles, Jaunjelgavas, Skrīveru, Neretas novadu 

interešu izglītības pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadam 

 Datums Pasākums  Vieta
 Līdz 15.01.21. 49. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „LIDICE 2021” darbu iesūtīšana atbilstoši nolikumam. RIIMC, Baltāsbaznīcas iela 14, Rīga
 26.01.-11.02.21. 49. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde - konkurss „LIDICE 2021”. Vieta tiek precizēta
 11.02.21. 49. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde - konkurss „LIDICE 2021” laureātu apbalvošana. Vieta tiek precizēta
 09.03.21. Skolēnu skatuves runas konkursa 1.KĀRTA. ANV, Lāčplēša 21, Aizkraukle vai katrā izglītības iestādē uz vietas.*
 10.03.21. Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlase skates, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Aizkraukles novada kultūras nams. *
 12.03.21. XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta “Dziesmubērns” repertuāra apguves un svētku dalībnieku atlases konkurss 1.KĀRTA. ANV, Lāčplēša 21, Aizkraukle vai katrā izglītības iestādē uz vietas.*
 14.03.21. Kokļu mūzikas koncerta repertuāra apguves skate. Kultūras pils “Ziemeļblāzma”. *
 16.03.21. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekts “RADI ROTĀJOT” 1.KĀRTA. Katrā izglītības iestādē, kura piedalās konkursā.*
 23.03.21. Latvijas izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru skates 1.KĀRTA. Katrā izglītības iestādē, kura piedalās konkursā.*
 Līdz 30.03.21.Izrāžu video iesūtīšana “Latvijas izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru skates” 2.KĀRTAI.  dace.jurka@visc.gov.lv
 30.03.21. Skolēnu skatuves runas konkursa 2.KĀRTA. Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs.*
 31.03.21. Vokālās mūzikas konkurss - koncerts “Balsis 2020”. ANV, Lāčplēša 21, Aizkraukle vai katrā izglītības iestādē uz vietas. * 
 06.04.21. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekts “RADI ROTĀJOT” 2.KĀRTA. Bauskas muzejs. *
 22.04.21. XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta “Dziesmubērns” repertuāra apguves un svētku dalībnieku atlases konkurss 2.KĀRTA. ANV, Lāčplēša 21, Aizkraukle.*

*Vieta un skates veids var tikt precizēts atbilstoši tā brīža epidemioloģiskajai situācijai valstī.

Ar interešu izglītības pasākumu un konkursu nolikumiem var iepazīties Valsts izglītības satura centra mājaslapā:  https://www.visc.gov.lv/lv/pasakumi-pa-interesu-izglitibas-jomam


 .