Vokālās mūzikas konkurss "Balsis" 2020NOLIKUMS 

1.kārtas konkursam pieteikuma anketu (Pielikums Nr.2) iesniegt personīgi Aizkraukles Interešu izglītības centrā (Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē) vai sūtot pa e-pastu zane.romanova@aizkraukle.lv

 2. kārtas konkursam pieteikuma anketu (Pielikums Nr.2)  iesniegt VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV–1003, Antrai Strikaitei, tālr. 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv un kultūrvēsturiskā novada konkursa organizatoram (Pielikums Nr.7).

3.kārtas fināla konkursam pieteikuma anketu (Pielikums Nr.6) , nosūtot elektroniski Antrai Strikaitei, tālr. 67350811 uz e-pasta adresi: antra.strikaite@visc.gov.lv

Pieteikšanās :
1. kārta - vienu nedēļu pirms konkursa norises;
2. kārta - 
iesniegt elektroniski ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms konkursa norises;
3. kārta - anketu iesniegt elektroniski līdz 15.05.2020.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programma “RADI ROTĀJOT”

  NOLIKUMS1.kārtas pieteikumus iesūta koordinatorei Zanei Romanovai zane.romanova@aizkraukle.lv

2. kārtai piesaka attiecīgajam kultūrvēsturiskā novada organizatoram, nosūtot elektroniski mākslas darbu sarakstu-pieteikumu (Pielikums Nr.2) un pieteikuma anketas (Pielikums Nr.3 un Pielikums Nr.4). 

Mākslas darbu sarakstu-pieteikumu (Pielikums Nr.2) un pieteikuma anketas (Pielikums Nr.3 un Pielikums Nr.4) nosūta VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākajai referentei Sandrai Miezei, tālr.67350810, sandra.mieze@visc.gov.lv.

 

Pieteikšanās:
1.kārtai - nedēļu pirms   
2. kārtai - 
ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms izstādes iekārtošanas.

Līdz 01.03.2020. iesūt mākslas darbu sarakstu-pieteikumu (Pielikums Nr.2) un pieteikuma anketas (Pielikums Nr.3 un Pielikums Nr.4

Skolēnu skatuves runas konkursa  2020  NOLIKUMSELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀSPieteikšanās elektroniski vienu nedēļu pirms konkursa norises

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam”

   NOLIKUMSPieteikumu anketas (pielikums Nr.2) iesniegt VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļā, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003, tālr. 60001624, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
Pieteikšanās līdz 05.02.2020
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums "Radi, rādi, raidi! 2020"

  NOLIKUMSPieteikuma anketas (pielikums Nr.3jāiesūta attiecīgā vēsturiskā novada atbildīgās profesionālās izglītības iestādes kontaktpersonai Ne vēlāk kā 20 darba dienas pirms pasākuma norises datuma
Kokļu mūzikas koncerta repertuāra apguves skate NOLIKUMSKoklētāju ansambļu pieteikuma anketa (pielikums Nr.2dalībai jānosūta uz e-pastu: dita.pfeifere@lkk.gov.lv;

Svētku Kokļu mūzikas koncerta repertuāra apguves skatei anketa (pielikums Nr.3) un dalībnieku saraksts (pielikums Nr.4) dalībai jānosūta uz e-pastu: dita.pfeifere@lkk.gov.lv;

Pieteikšanās līdz 25.11.2019.

Pieteikšanās līdz 21.02.2020. 
 48.Starptautiskā bērnu  mākslas izstāde - konkurss "LIDICE 2020"  NOLIKUMSDarbi jāiesūta vai jāiesniedz Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā (RIIMC), Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā, LV -1015, pievienojot darbu sarakstu

P.S. Saraksti tiks pieņemti tikai uz Pielikumā Nr.3 norādītās formas. 
Darbu SARAKSTU (Pielikums Nr.3līdz 08.01.2020. jānosūta elektroniski VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākajai referentei Sandrai Miezei, tālr.67350810, sandra.mieze@visc.gov.lv 

Darbi  jāiesniedz līdz 10.01.2020. plkst.16.00
Vasaras radošās darbnīcas bērniem augustā
NOLIKUMS
RĪKOJUMS
 Grupas nokomplektētas.
Vasaras sporta nodarbības bērniem jūlijāNOLIKUMS
RĪKOJUMS
 
Grupas nokomplektētas.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .