Elektroniskāis pieteikum 1. kārta

Dalībnieki ir aicināti pētīt tēmas “ROTAS”, “ROTĀJUMI”, “ROTĀŠANĀS”, “ROTĀŠANA” dabā, sadzīvē, telpā, kultūras mantojumā, tai skaitā latviešu tautas folklorā, radot tradīcijās balstītus, mūsdienīgus darbus dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .