Jauniešu līdzdalība

Līdzdalība ir process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā veidošanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti. Jauniešiem ir tiesības līdzdarboties jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā:

1)iesaistoties neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā un veicot brīvprātīgo darbu;
2)darbojoties izglītības iestāžu pašpārvaldēs;
3) izstrādājot un īstenojot projektus, kā arī citas iniciatīvas;
4) piedaloties jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā;
5) iesaistoties jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā;
6) iesaistoties citās aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā.

KĀPĒC IR VĒRTS IESAISTĪTIES?

  • iespēja pavadīt brīvo laiku interesantā vidē;
  • jaunas prasmes, zināšanas un pieredze;
  • uzlabo Tavu pašvērtējumu un pašapziņu;
  • iespēja mainīt savu un vietējās sabiedrības nākotni;
  • iespēja būt saklausītam!

 

Formālie līdzdalības veidi, kādos var piedalīties arī Aizkraukles novadā (nostiprināti tiesību aktos un kurus organizē valsts vai pašvaldības institūcijas):

Skolēnu  pašpārvalde

Teju katrā skolā darbojas pašpārvalde, kurā skolēni var iesaistīties ar savām iniciatīvām.

Jauniešu dome

Aizkraukles novadā darbojas Jauniešu domes darba grupa, kurā jaunieši vidēji 3 reizes mēnesī tiekas, darbojas,  izsaka savu viedokli, plāno un realizē dažādas aktivitātes. Jebkurš jaunietis ir aicināts iesaistīties un kļūt par šīs darba grupas komandas daļu! 

Konsultatīvā komisija

Jebkurš jaunietis var izteikt savu vēlmi piedalīties kādā no jaunatnes konsultatīvās komisijas sēdēm un paust savu viedokli par jaunatnes politiku Aizkraukles novadā, izteikt savus ierosinājumus un iniciatīvas. 

Dalība vēlēšanās un referendumos

Jebkurš jaunietis sasniedzot 18 gadu vecumu var paust savu politisko nostāju piedaloties vēlēšanās un referendumos!

Brīvprātīgo darbs

Jaunieši tiek aicināti, kā brīvprātīgie piedalīties dažādu pašvaldības pasākumu organizēšanā, nevalstisko organizāciju aktivitātēs. Aizpildot brīvprātīgā darba pieteikuma anketu, jaunietis pēc nostrādātām 50 stundām var saņemt Apliecinājumu par savu darba pieredzi un gūtajām prasmēm un zināšanām.
Sīkāk

Dalība nevalstiskajās organizācijas 

Aizkraukles novadā Jauniešiem ir iespēja iesaistīties dažādās nevalstiskajās organizācijās. Populārākā jauniešu vidū ir biedrība „Galaktika”. Plašs nevalstisko organizāciju saraksts atrodams
šeit

Neformālie līdzdalības veidi (neformāls dialogs ar lēmuma pieņēmējiem un sabiedrību):

• foto, video, teātra un cita radošo metožu izmantošana viedokļa paušanā
• viedokļu paušana, izmantojot sociālos medijus
• publiskas akcijas un kampaņas

Jauniešiem ir dažādas iespējas līdzdarboties, paust un aizstāvēt savu viedokli lai padarītu jauniešu dzīvi pilsētā labāku! Ja Tu vēlies iesaistīties ar savu iniciatīvu vai vienkārši paust savu viedokli,  sazinies ar Aizkraukles novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālisti Inga RAMANE

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .