Diskusiju cikls "Saliedēta abiedrība"

2020.gada 10. februārī, Aizkraukles Interešu izglītības centrā iesākās diskusiju cikls, kura laikā iedzīvotājiem tika dota iespēja izteikt savu viedokli un priekšlikumus, kādu saliedētības politiku viņi vēlas redzēt Latvijā turpmākos 7 gadus.
Šis ir jau otrais cikls saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādņu apspriedei. Pirmais diskusiju cikls, kurā tika runāts par nākamajā periodā risināmajiem jautājumiem – uzticēšanos, nacionālo identitāti, latviešu valodu, pilsoniski aktīvu sabiedrību un migrāciju – notika 2019. gada oktobrī, aptvēra 18 pilsētas, un tajā iesaistījās vairāk kā 300 iedzīvotāju.