Jāņu ielīgošana

Pirms Jāņiem kopā ar folkloras kopu "Urgas" lustīgi ielīgojām Līgo svētkus - ejot dažādās rotaļās, klausoties ticējumus un tradīcijas. Kā arī Līgo dziesmu pavadījumā, ar labām domām un vēlējumiem - savos vainagos iepinām dažādas Jāņu zāles, tā, lai tie būtu skaisti, kupli un izturīgi.