Aizkraukles sadarbības novadu interešu izglītības pasākumu plāns 2021./2022. mācību gadam 

TEĀTRA MĀKSLA

DEJAS

VIZUĀLĀ MĀKSLA

MŪZIKA

*Vieta un skates veids var tikt precizēts atbilstoši tā brīža epidemioloģiskajai situācijai valstī.

Ar interešu izglītības pasākumu un konkursu nolikumiem var iepazīties Valsts izglītības satura centra mājaslapā:  https://www.visc.gov.lv/lv/pasakumi-pa-interesu-izglitibas-jomam