Jauniešu biedrība "Galaktika" (jauniešiem no 14 līdz 25 gadiem)

Biedrības valdes priekšsēdētāja - Silvija Brīgere

Biedrība „GALAKTIKA” ir reģistrēta 2002. gadā. Dibināšanas iniciatori bija Aizkraukles novada jaunieši, kuri gribēja aktīvi darboties, organizēt pasākumus sev un citiem, negribēja piekrist tam, ka jauniešiem novadā nekas nenotiek, bet paši bija gatavi aktīvi darboties. Šobrīd galaktikas dibinātāji jau ir studenti un darbu turpina „GALAKTIKAS” jaunā paaudze.

Biedrība darbojas Aizkraukles Interešu izglītības centra telpās, līdz ar to notiek aktīva līdzdarbība centra  esošajos pasākumos. Biedrībai izveidojusies veiksmīga sadarbība arī ar Aizkraukles sociālo dienestu, Bāriņtiesu, Probācijas dienestu un Aizkraukles novada domi.

Šobrīd biedrībā darbojas 10 jaunieši un ir arī plašs atbalstītāju loks, kuri piedalās biedrības organizētajos pasākumos, kā arī tie, kuri vairs aktīvi nedarbojas, bet piedalās pasākumos.

„GALAKTIKAI” ir pieredze dažādu pasākumu organizēšanā. Vairākus gadus tika organizēti Breika festivāli, kuri veltīti HIV/AIDS līdzjūtības sapratnes dienai. „GALAKTIKA” organizēja arī jauniešu alternatīvās mūzikas festivālus, piedalījās starptautiskās muzeju nakts pasākumos. „GALAKTIKAS” jaunieši aktīvi darbojās SIA „CONSENSUS PR” organizētajos projektos. Tika realizēti projekti „450 KM PAR ES”, Sabiedrības integrācijas fonda  finansētajā projektā „AVANTI, EIROPA, AIZKRAUKLĒ!” Veselības veicināšanas jomā tika realizēts projekts „ES GRIBU, VARU UN PROTU BŪT LAIMĪGS BEZ ATKARĪBAS VIELĀM”.

Te vari aplūkot kā biedrībai gājis:

https://youtu.be/B4NaW40EAyY

https://youtu.be/idBguSGsRSg

https://youtu.be/blGu35LP4tM

https://www.youtube.com/watch?v=2vQb4plOilw

https://youtu.be/wpRac5yNNFA

Biedrība katru gadu piesaista jaunus biedrus- Aizkraukles novada jauniešus, kuri aktīvi turpina uzsāktos darbus, organizē un vada dažādus pasākumus.

Ja arī Tu vēlies iesaistīties biedrības „GALAKTIKA” darbībā sazinies ar tās vadītāju Silviju BRĪGERI: silvija.brigere@inbox.lv.