Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība

Laikā, kad apstākļi darba tirgū un tehnoloģijas mainās ļoti strauji, neformālā izglītība ir viens no veidiem, kā īsā laikā papildināt zināšanas, sagatavojoties jauniem darba piedāvājumiem vai pārkvalificējoties. AIIC piedāvātie kursi, apmācības, semināri un lekcijas tiek organizēta atbilstoši izglītojamo interesēm un pieprasījumam.

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu, sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru AIIC nodrošina dažādas neformālās izglītības programmas ar kuponu metodi darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanai, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

2022. gads

Apmācību piedāvājums bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuri saņēmuši apmācību kuponu

Apmācības tiek īstenotas sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru ESF projektu „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros
  • 68K mod. - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) 100
  • 5aK mod. - Valsts valoda – pamata līmeņa 1. pakāpe (A1) 120
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Informācija par prasībām personas iesaistei apmācību procesā un kārtību apmācību kupona saņemšanai skatīt mājas lapā www.nva.gov.lv vai interesēties tuvākajā Nodarbinātības Valsts aģentūras filiālē.
2020. gads

2020. gada oktobrī  AIIC  atvērsies bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību grupa ar kupona metodi:

120 stundu programma "DATORZINĪBAS BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM" (mācību periods 05.10.2020. - 13.11.2020).

2020. gada septembrī  AIIC darbojas atvērta  bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību grupa ar kupona metodi:

150 stundu programma "ANGĻU VALODA BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM"  (mācību periods 21.09.2020 - 11.11.2020).2019. gads2018. gads


Noslēgusies apmācības grupas komplektācija nodarbinātības valsts aģentūrā 2018. gada maijā  Aizkraukles interešu izglītības centrs ver vaļā sekojošu bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību grupu ar kupona metodi:

100 stundu programma "ANGĻU VALODA AR PRIEKŠZINĀŠANĀM"  (mācību periods 07.05.2018 - 08.06.2018.).

2017. gads

2017. gada beigās AIIC atvērtas divas bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību grupas ar kupona metodi:

1. 100 stundu programma "KRIEVU VALODA AR PRIEKŠZINĀŠANĀM"  (mācību periods 15.11.2017 - 20.12.2017).

2. 150 stundu programma "LATVIEŠU VALODA ATBILSTOŠI VIDĒJAM VALSTS VALODAS PRASMES LĪMENIM" (mācību periods 25.10.2017. - 18.12.2017).