Izglītības iespējas citās mūsu novada iestādēs:

 IESTĀDES NOSAUKUMS

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Aizkraukles Profesionālā vidusskola  
Izglītības iespējas 
www.apvs.lv; Facebook
Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, T: 65121035, e-pasts: aizkavs@inbox.lv
Aizkraukles uzņēmējdarbības centrs
Aktualitātēm sekojiet  līdzi Facebook lapā vai www.aizkraukle.lv
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle; 52.kabinets
baiba.kellere@aizkraule.lv  T: 26227581
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles nodaļa
Tuvākie notikumi un apmācības  www.new.llkc.lv; Facebook
Bērzu iela 7, Aizkraukle LV-5101 
T. 26541097
Mācību centrs „BUTS” -  profesionālās tālākizglītības iestāde Latvijā  
Izglītības iespējas www.buts.lv; Facebook
Aizkraukles filiāle; Lāčplēša 6, Aizkraukle, T:  65124201; mob. 27898033; 
e-pasts: buts@buts.lv  
Aizkraukles mākslas skola
Zīda apgleznošanas nodarbības pieaugušajiem 
www.aizmakslasskola.lv; Facebook
Spīdolas iela 1, Aizkraukle, t: 6512 3160, 
e-pasts: aizms@inbox.lv
Radošā Studija LAPA
Zīmēšanas un gleznošanas nodarbības  Facebook
 Aizkraukle, Lāčplēša iela 6, 25.telpa, t: 26944442

Aizkraukles pilsētas kultūras nams
Kultūras nama pašdarbības kolektīvi piedāvā ikvienam gribētājam iesaistīties: 
Teātris: Aizkraukles tautas teātrī
Dziedāšana: tautas vīru korī "Staburags" , jauktajā korī "Aizkraukle" , senioru vokālajā ansamblī "Maļinovij zvon" , vokālajā grupā "Tikai tā" , folkloras kapelā "Karikste" 
Dejošana: vidējās paaudzes deju kolektīvā "Radi" , senioru deju kolektīvā "Jautrās vecmāmiņas"
www.aizkraukle.lvFacebook
Spīdolas iela 2, Aizkraukle; 
29116791; e-pasts anta.teivane@aizkraukle.lv 
Dežurants visu diennakti  65122396
Aizkraukles pagasta kultūras nams        
Kultūras nama pašdarbības kolektīvi piedāvā ikvienam gribētājam iesaistīties: 
Dejošana: Deju kolektīvs "Pēda" ,   Deju kopa "Aizkrauklis"     
Dziedāšana: Sieviešu vokālais ansamblis "Spīdala" ,   Vīru vokālais ansamblis
Kalna iela 20, Aizkraukles pagasts;
e-pasts anta.teivane@aizkraukle.lv ; 29116791
Aizkraukles pilsētas bibliotēka
Lāčplēša iela 3, Aizkraukle, T: 65122293
e-pasts: biblioteka@aizkraukle.lv
Aizkraukles sporta centrs
Vieglatlētika, volejbols, rokasbumba, futbols, spēka trīscīņa, zumba, balets bērniem, teniss, aerobika, trenažieru zāle u.c.
Facebook
Lāčplēša iela 21,  Aizkraukle, T. 26182772, 26446219, e-pasts: anitaluckane@inbox.lv

Aizkraukles pensionāru biedrība
Rokdarbi, dejas, mākslas nodarbības, sportošana, tradīciju atjaunošana un turpināšana, kā arī aktīva iesaistīšanās pilsētas kultūras dzīvē reizē paaugstinot pensionāru dzīves kvalitāti
Daugavas iela 1A, Aizkraukle, T: 29405396
Autoskola FORTŪNA
Mācību iestāde, kurā var iegūt B, C, E, F, G autovadītāja kvalifikāciju
Izglītības iespējas www.fortuna.lv
Aizkraukles filiāle: 0 1 A FORTŪNA SIA, Bērzu iela 14;
t: 25911009, e-pasts: vorobjovs@fortuna.lv 
SIA "537"
Mācību iestāde, kurā var iegūt traktortehnikas kvalifikāciju TR1, TR2, TR3 un TR4
Lāčplēša iela 7, Aizkraukle 29212813, e-pasts: sasp@inbox.lv
SIA “MBR”
Izglītības iespējas www.apmaciba.lv
Bērzu iela 14, Aizkraukle, T: 29800114, e-pasts: projekts@fortuna.lv ; M.Kuščenko
SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC"
Izglītības iespējas www.abc.edu.lv
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, T: 20231140, E-pasts: abc@abc.edu.lv
SIA "Studio ABC"Lāčplēša iela 1-46 kab., Aizkraukle, 29461970,
 e-pasts: studio.abc@inbox.lv