Maksas kursi   

Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība 

Laikā, kad apstākļi darba tirgū un tehnoloģijas mainās ļoti strauji, neformālā izglītība ir viens no veidiem, kā īsā laikā papildināt zināšanas, sagatavojoties jauniem darba piedāvājumiem vai pārkvalificējoties. AIIC piedāvātie kursi, apmācības, semināri un lekcijas tiek organizēta atbilstoši izglītojamo interesēm un pieprasījumam. 

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu, sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru AIIC nodrošina dažādas neformālās izglītības programmas ar kuponu metodi darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanai, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.
 2020./2021. mācību gads2020./2021. mācību gads 
 

 2020. gada oktobrī  AIIC  atvērsies bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību grupa ar kupona metodi:
  • 120 stundu programma "DATORZINĪBAS BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM" (mācību periods 05.10.2020. - 13.11.2020). 
 
Pirmā tikšanās 1. oktobrī plkst 17:30, AIIC telpās, Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle (pašvaldības ēka, klientu apkalpošanas centra korpusā), 26. kabinetā (3.stāvs)
 2020. gada septembrī  AIIC darbojas atvērta  bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību grupa ar kupona metodi:

  • 150 stundu programma "ANGĻU VALODA BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM"  (mācību periods 21.09.2020 - 11.11.2020).


2019./2020. mācību gads2019./2020. mācību gads 
 

 
  

Piesakies uzreiz ŠEIT
 2018./2019. mācību gads2018./2019. mācību gads 
Datorzinību kursu novērtējums  ŠEIT
Angļu valodas kursu novērtējums 2017./2018. m.g.  ŠEIT Datorzinību kursu novērtējums  ŠEIT
 
 
KURSU NOSAUKUMS LAIKS MAKSA PIETEIKTIES  
Šeit
LĪDZ:
NOMETŅU VADĪTĀJU KURSI- 72h 4.-10. jūnijs 15-19 cilv. – 121 eiro                 
36-40 cilv – 80 eiro
20. aprīlim
  “UZSTĀŠANĀS EFEKTIVITĀTES NOSLĒPUMI” – 3h   16. marts Plkst. 16:00 Aizkraukle  20 eiro/cilv 9. martam
“KĀ UZVARĒT BAILES NO UZSTĀŠANĀS” - 3h 6. aprīlī Plkst. 16:00    20 eiro/cilv 30. martā

Noslēgusies apmācības grupas komplektācija nodarbinātības valsts aģentūrā 2018. gada maijā  Aizkraukles interešu izglītības centrs ver vaļā sekojošu bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību grupu ar kupona metodi:


100 stundu programma "ANGĻU VALODA AR PRIEKŠZINĀŠANĀM"  (mācību periods 07.05.2018 - 08.06.2018.).


Nodarbinātības valsts aģentūra 2018. gada janvārī ir uzsākusi grupu komplektāciju, pēc kuras Aizkraukles interešu izglītības centrs plāno atvērt 3 bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību grupas ar kupona metodi:


1.150 stundu programma "ANGĻU VALODA BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM"  (plānotais mācību periods 12.02.2018 - 05.04.2018.).

2. 100 stundu programma "VĀCU VALODA AR PRIEKŠZINĀŠANĀM"  (plānotais mācību periods 20.02.2018.- 26.03.2018)).

3. 150 stundu programma "VĀCU VALODA BEZ   PRIEKŠZINĀŠANĀM (plānotais mācību periods 16.02.2018 - 11.04.2018). 

2017. gada beigās AIIC atvērtas divas bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību grupas ar kupona metodi:

1. 100 stundu programma "KRIEVU VALODA AR PRIEKŠZINĀŠANĀM"  (mācību periods 15.11.2017 - 20.12.2017).

2. 150 stundu programma "LATVIEŠU VALODA ATBILSTOŠI VIDĒJAM VALSTS VALODAS PRASMES LĪMENIM" (mācību periods 25.10.2017. - 18.12.2017).