Kārtība, kādā Aizkraukles novada dome finansiāli atbalsta nevalstiskās organizācijas

Pārskats par nevalstisko sektoru Aizkraukles teritorijā, 2021* PDF

Pārskatā ir iekļautas šādas sadaļas:

  • NVO sektora kopējais raksturojums;
  • NVO saimnieciskā aktivitāte;
  • NVO cilvēkresursu raksturojums;
  • LEADER projekti iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai.

*  Pārskatu veidojusi Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība”  Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstu projektā “Iedzīvotāju stiprināšana par pilsonisko līdzdalību Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā” (projekta Nr. 2021.LV/NVOF/MIC/031/10) ietvaros.