Par mums  

Aizkraukles Interešu izglītības centrs ir Aizkraukles novada domes dibināta izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības un neformālās izglītības programmas un veic interešu un pieaugušo izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Aizkraukles novadā.

Iestāde dibināta 1967. gada 14. jūnijā, reorganizēta par Jaunrades centru 1989. gadā 29. novembrī. Ar 1999. gada 17. jūniju pārveidota par Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centru. No 2017. gada 1. septembra, apvienojot Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centru un Aizkraukles Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centru, darbu  turpinām kā Aizkraukles Interešu izglītības centrs, strādājot ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

DARBINIEKS 

 AMATS

 KONTAKTINFORMĀCIJA

 Zane ROMANOVADirektore 65122862; 26699677
zane.romanova@aizkraukle.lv
 Rita VUŠKĀNELietvede  65133902; 29372201
rita.vuskane@aizkraukle.lv
 Agnese PULKSTENE
Kultūras pasākumu organizatore26755153 
agnese.pulkstene@aizkraukle.lv
 Aiga EGLĪTE 
(bērnu kopšanas atvaļinājumā)
Aizvieto Agnese SPRUKTE - LEITĀNE
Saimniecības daļas vadītāja65122862
agnese.sprukte.leitane@aizkraukle.lv
 Agita REISA - NIELSEN                      Pieaugušo izglītības metodiķe                                      65133902; 27271230
agita.reisa.nielsen@aizkraukle.lv                                          
 Aiva LADUŠA    
(bērna kopšanas atvaļinājumā)                       
 Aizvieto Inga RAMANE
 Jaunatnes lietu speciālisteLāčplēša ielā 1, 45. kabinets
inga.ramane@aizkraukle.lv
65133927; 27063935

PEDAGOGS                        

 PULCIŅŠ                             

TELPA                   

 KONTAKTINFORMĀCIJA  

 Aiga DELVERE Mazuļu klubiņš "Ķipari" 3. kabinets 26804988; aigadelvere@inbox.lv
 Aiga DELVERE "Sienāzītis" 3. kabinets  26804988; aigadelvere@inbox.lv
 Gunta PORIETEKeramikas studija  16. kabinets 29442874
 Inese ZJUKOVARitmika  21. kabinets 
 Artūrs ZEMNIEKS Mūzikas studija 10. kabinets 
 Una ARBIDĀNE Popgrupa "Unikumi" 1. kabinets una.arbidane@inbox.lv
 Irina SOKOLA Šahs un dambrete iesācējiem  2. kabinets 27549494; sokolirina@inbox.lv
 Agnese PULKSTENE Radošo animatoru pulciņš 15. kabinets 26755153; agnesepulkstene@aizkraukle.lv
 Gints KOKINS Aktīvais tūrisms + 21. kabinets 26164697; g-men@inbox.lv
 Ants BRIMERBERGS Tehniskais dizains un modelēšana 14. kabinets 29140026; antsb@inbox.lv
 Vitolds VILCIŅŠ Vingrošana baseinā Aizkraukles pagasta sākumskolā 29526912; vitovils@inbox.lv
 Bruno BAHS Mākslas akadēmija 17. kabinets bahsbruno@gmail.com

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .