Par mums  

Aizkraukles Interešu izglītības centrs ir Aizkraukles novada domes dibināta izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības un neformālās izglītības programmas un veic interešu un pieaugušo izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Aizkraukles novadā.

Iestāde dibināta 1967. gada 14. jūnijā, reorganizēta par Jaunrades centru 1989. gadā 29. novembrī. Ar 1999. gada 17. jūniju pārveidota par Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centru. No 2017. gada 1. septembra, apvienojot Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centru un Aizkraukles Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centru, darbu  turpinām kā Aizkraukles Interešu izglītības centrs, strādājot ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

DARBINIEKS 

 AMATS

 KONTAKTINFORMĀCIJA

 Zane ROMANOVADirektore 65122862; 26699677
zane.romanova@aizkraukle.lv
 Rita VUŠKĀNELietvede  29372201
rita.vuskane@aizkraukle.lv
 Agnese PULKSTENE
Kultūras pasākumu organizatore26755153 
agnese.pulkstene@aizkraukle.lv
 Aiga EGLĪTESaimniecības daļas vadītāja65128534 
aiga.eglite@aizkraukle.lv
 Silvija BRĪGEREInterešu izglītības metodiķe 
darbā ar bērniem un jauniešiem
 26130212
silvija.brigere@inbox.lv
 Agita REISA - NIELSEN                      Pieaugušo izglītības metodiķe                                      27271230
agita.reisa.nielsen@aizkraukle.lv                                          
 Aiva LADUŠA 
(bērna kopšanas atvaļinājumā)                       
 Aizvieto Inga RAMANE
 Jaunatnes lietu speciālisteLāčplēša ielā 1, 45. kabinets
inga.ramane@aizkraukle.lv
65133927; 27063935
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .