Par mums  

Aizkraukles Interešu izglītības centrs ir Aizkraukles novada domes dibināta izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības un neformālās izglītības programmas un veic interešu un pieaugušo izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Aizkraukles novadā.

Iestāde dibināta 1967. gada 14. jūnijā, reorganizēta par Jaunrades centru 1989. gadā 29. novembrī. Ar 1999. gada 17. jūniju pārveidota par Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centru. No 2017. gada 1. septembra, apvienojot Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centru un Aizkraukles Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centru, darbu  turpinām kā Aizkraukles Interešu izglītības centrs, strādājot ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

DARBINIEKS 

 AMATS

 KONTAKTINFORMĀCIJA

 Zane ROMANOVADirektoreSpīdolas ielā 11, 7. kabinets,  
65122862; 26699677
zane.romanova@aizkraukle.lv
 Rita VUŠKĀNELietvede Lāčplēša ielā 1, 24. kabinets
65133902
rita.vuskane@aizkraukle.lv
 Agnese PULKSTENE
Kultūras pasākumu organizatoreSpīdolas ielā 11, 4. kabinets, 
26755153 
agnese.pulkstene@aizkraukle.lv
 Aiga EGLĪTE 
(bērnu kopšanas atvaļinājumā)
Aizvieto Paula GRĒVIŅA
Saimniecības daļas vadītājaSpīdolas ielā 11, 5. kabinets, 
65122862; 28898910
paula.grevina@aizkraukle.lv
 Agita REISA - NIELSEN                      Projektu koordinatore                                     Lāčplēša ielā 1, 24. kabinets
65133902; 27271230
agita.reisa.nielsen@aizkraukle.lv                                    
 Aiva LADUŠA Izglītības metodiķeLāčplēša ielā 1, 24. kabinets
29776967
aiva.ladusa@aizkraukle.lv
 Līga KRIŠKIJĀNEJaunatnes lietu speciālisteSpīdolas ielā 11, 45. kabinets, 65133927

liga.kriskijane@aizkraukle.lv

PEDAGOGS               

 PULCIŅŠ                         

TELPA                   

 KONTAKTINFORMĀCIJA  

 Aiga DELVERE Mazuļu klubiņš "Ķipari" 3. kabinets 26804988; aigadelvere@inbox.lv
 Gunta PORIETEKeramikas studija  16. kabinets 

Ritmika  21. kabinets 
 Artūrs ZEMNIEKS Ģitārspēle, Mūzikas studija 10. kabinets  antitips@gmail.com
 Una ARBIDĀNE Popgrupa "Unikumi" 1. kabinets
 Irina SOKOLA Šahs un dambrete iesācējiem  2. kabinets 27549494; sokolirina@inbox.lv
 Agnese PULKSTENE Radošo animatoru pulciņš 15. kabinets 26755153; agnesepulkstene@aizkraukle.lv
 Gints KOKINS Aktīvais tūrisms + 21. kabinets 26164697
 Ants BRIMERBERGS Tehniskais dizains un modelēšana 14. kabinets 29140026; antsb@inbox.lv
 Mārtiņš LIELUPS Vingrošana baseinā Aizkraukles pagasta sākumskolā 27182064
 Bruno BAHS Mākslas akadēmija 17. kabinets  bahsbruno@gmail.com

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .