2019./2020. mācību gada pulciņu apraksti un darba laiki

Mazuļu klubiņš "Ķipari" 

TREŠDIENA

9.30-11.00

Pedagogs -  Aiga Delvere

Bērniem, kuri vēl neapmeklē b/d, šajā pulciņā tiek piedāvāta iespēja satikt savus vienaudžus, komunicēt, piedalīties rotaļnodarbībās – zīmēšana, valoda, mūzika, sports utt. Pulciņa dalībniekiem tiek rīkoti īpaši viņiem paredzēti Ziemassvētki, tā pat viņi piedalās iestādes pasākumos. Pulciņš ir kā tilts uz bērnudārzu.

Nodarbības mazuļiem vecumā no 1 - 3 gadiem

Vingrošana baseinā

PIRMDIENA

1.GRUPA

16.30 - 17.20

2.GRUPA

17.10 - 18.00

CETURTDIENA

3.GRUPA

16.30 - 17.20

Pedagogs - Mārtiņš Lielups

Kalna ielā 6, Aizkrauklē

Grupu nodarbības 7 - 11 gadus veciem bērniem. Pieteikšanās obligāta.

Keramikas studija 

PIRMDIENA

15.30 - 16.10

16.20 - 17.00

17.30 - 18.10

TREŠDIENA

15.30 - 16.10

16.20 - 17.00

17.30 - 18.10

Pedagogs - Gunta Poriete

Darbs ar mālu.  Mazais keramiķis no māla var izveidot dažādas figūriņas, dekoratīvus priekšmetus un rotaslietas, tiek dota iespēja radoši izpausties.

Pulciņš bērniem vecumā no 5 - 13 gadiem

Ritmika 

PIRMDIENA

17.30 - 18.10

18.15 - 19.00

TREŠDIENA

17.30 - 18.10

18.15 - 19.00

Pedagogs - Inese Zjukova    

Nodarbībās iepazīst skaņu, ritma un kustību pasauli. Tiek apgūti daudzveidīgi mūzikas un dejas žanri. Dalība pulciņā veicina skatuves kultūru, jo  audzēkņi regulāri uzstājas iestādes un novada rīkotajos pasākumos. Paredzētas uzstāšanās reizes arī ārpus novada robežām.

Pulciņš bērniem vecumā no 5 -10 gadiem

Mūzikas studija 

PIRMDIENA

19.00 - 21.00

CETURTDIENA

17.00 - 19.00

Pedagogs - Artūrs Zemnieks

Pulciņā tiek nodrošināta iespēja apgūt iemaņas solo un ansambļa dziedāšanā, iesaistoties vokāli instrumentālajā ansamblī (elektriskā ģitāra, basģitāra, taustiņi, bungas, balss), neatkarīgi no iepriekš iegūtās muzikālās izglītības.

Pulciņš bērniem vecumā no 10 - 19 gadiem

Ģitārspēle 

PIRMDIENA

17.30 - 18.15

18.15 - 19.00

CETURTDIENA

15.30 - 16.15

16.15 - 17.00

Pedagogs - Artūrs Zemnieks      

Nodarbību laikā tiek sniegtas teorētiskas un praktiskas zināšanas ģitārspēles apguvē. Bērniem tiek atraisīta muzikalitāte, muzikālās dzirdes iemaņas, attīstīta muzikālā domāšana, apgūts nošu raksts, gūtas zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un mūzikas formu, veidot priekšstatu par mūzikas žanru un stilu. pedagogs regulāri jauniešus iesaista iestādes, novada un reģionālajos pasākumos un konkursos.  

Jābūt savai ģitārai

Pulciņš bērniem vecumā no 10 - 19 gadiem

Popgrupa 

OTRDIENA

"Sprakšķi"

16.15 – 17.00

“Unikumi”

17.15 – 18.00

POPGRUPA

18.15 – 19.15

CETURTDIENA

"Sprakšķi"

16.15 – 17.00

“Unikumi”

17.15 – 18.00

POPGRUPA

18.15 – 19.15

Pedagogs - Una Arbidāne

Programmas mērķis ir bagātināt bērnu muzikālos iespaidus, attīstīt muzikālo dzirdi un dzirdes uztveri, attīstīt un pilnveidot ķermeņa kustības, pilnveidot iemaņas ritma instrumentu spēlēšanā, dziesmu krājumu paplašināšanā, vingrināt elpošanu, dziedāšanu u.c.

Popgrupas dalībnieki apgūst iemaņas dziedāt ar mikrofonu, uzstāties auditorijas priekšā. Bērniem tiek piedāvāta iespēja muzicēt konkursos.

Pulciņš bērniem vecumā no 5 - 13 gadiem

Filmēšanās raidījumā  -
Kas te? Es te.

Šahs un dambrete iesācējiem 

PIRMDIENA

15.00 - 17.20

TREŠDIENA

15.00 - 17.20

Pedagogs - Irina Sokola

Šahs  attīsta bērnu loģisko domāšanu, prasmi plānot, strādāt patstāvīgi, pieņemt drosmīgus lēmumus, būt pacietīgam un par sevi pārliecinātam, kas ir īpašības, kuras noder turpmākās karjeras plānošanai.

Pulciņš bērniem vecumā no 5 -18 gadiem


Radošo animatoru pulciņš 

OTRDIENA

15.30 - 17.00

TREŠDIENA

15.30 - 17.00

Pedagogs-Agnese Pulkstene

Pulciņā paredzēts apgūt iemaņas sekojošās jomās: publiskā uzstāšanās, pasākumu organizēšana un vadīšana, scenāriju rakstīšana, dekorāciju veidošana.

Pulciņš bērniem vecumā no 7-13 gadiem

Aktīvais tūrisms + 

PIEKTDIENA

16.00 - 18.00

PĀRGĀJIENI 1 REIZI MĒNESĪ

Pedagogs - Gints Kokins

Pulciņš ietver dažādu tūrisma elementu apgūšanu (telšu celšana, ugunskura iekuršana, ēst gatavošana). Programmas ietvaros skolēniem būs iespēja pilnveidot arī fiziskās īpašības: ātrumu, izturību, spēku, veiklību, lokanību, kā arī komandas darba principus atbilstoši vecumam un spējām. Daudzas praktiskās nodarbības notiks brīvā dabā. Kartes lasīšanas pamatiemaņas palīdzēs skolēniem noteikt savu atrašanās vietu, citu objektu izvietojumu, kā arī neapmaldīties un atrast ceļu nepazīstamā apvidū. „+” programmas nosaukumā nozīmē šaušanu ar pneimatisko ieroci, lai iepazīstinātu jauniešus ar šaušanu  kā dinamisku sporta veidu.

Pulciņš bērniem vecumā no 12-18 gadiem

Tehniskais dizains un modelēšana 

TREŠDIENA

18.00 - 20.00

CETURTDIENA

18.00 - 20.00

Pedagogs- Ants Brimerbergs

Pulciņa dalībniekiem būs iespēja darboties ar bērnie
m domātiem darbgaldiem un rokas instrumentiem – zāģēt, virpot, slīpēt, urbt un veikt citus praktiskus darbus ar koka materiāliem, lai izgatavotu dažādas konstrukcijas un objektu modeļus.

Aicinām vecākus savam bērnam sagādāt sekojošus  personīgos materiālus:
1) parastais zīmulis;
2) metāla lineāls
3) papīra nazis;
4) šķēres;
5) PVA līme;
6) otiņas
7) guaša krāsas;
8) krāsainie zīmuļi;
9) trauks krāsai;
10) A4 zīmēšanas bloks;
11) kaste (plastmasas), kur visu salikt, lai var glabāt kabinetā uz vietas.

Pulciņš bērniem vecumā no 8-14 gadiem

 Mākslas akadēmija 

CETURTDIENA

16.00- 17.30

17.30 - 19.00

Pedagogs - Bruno Bahs

“Mākslas akadēmija” ir radošs mākslas nodarbību pulciņš, kurš Aizkraukles Interešu izglītības centrā ļauj radoši izpausties darboties gribošiem bērniem un jauniešiem.  Talanta attīstīšanas pulciņš paredzēts visiem, kuri vēlas pašizteikties mākslā, vēlas attīstīt savu personību, darbojoties mājīgā un saliedētā kolektīvā. “Mākslas akadēmija” nav tikai zīmēšana, tās ir durvis un plašo mākslas pasauli - dažādi mākslas stili, tehnikas un slaveni mākslas darbi. Tu iegūsi pieredzi un pārliecību par savām spējām, jo ikviens var būt Mākslinieks, ikviens spēj iedvesmot, ja rada no sirds. "Mākslas akadēmija" ir vieta, kur varēsi būt saprasts un Tevī ieklausīsies. Oriģinalitāte, cieņa un atbildība - šie ir galvenie mūsu komandas balsti, draudzība ir mūsu vizītkarte. 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .