Mazuļu klubiņš "Ķipari" 

Pedagogs -  Aiga Delvere

Trešdienās  9:30 - 11:00

Bērniem, kuri vēl neapmeklē b/d, šajā pulciņā tiek piedāvāta iespēja satikt savus vienaudžus, komunicēt, piedalīties rotaļnodarbībās – zīmēšana, valoda, mūzika, sports utt. Pulciņa dalībniekiem tiek rīkoti īpaši viņiem paredzēti Ziemassvētki, tā pat viņi piedalās iestādes pasākumos. Pulciņš ir kā tilts uz bērnudārzu.

Nodarbības mazuļiem vecumā no 1 - 3 gadiem

"Sienāzītis" 

Pedagogs - Aiga Delvere

Pirmdienās  18:15-19:00

Muzikālas, radošas, izzinošas nodarbības 3-5 g. veciem bērniem. Nodarbību laikā bērni dzied, iet rotaļās, ieklausās mūzikas skaņās. Izmantojot dabas materiālus, kopīgi pilnveido bērnu ritma izjūtu. Audzēkņi regulāri uzstājas iestādes un novada rīkotajos pasākumos.

Pulciņš bērniem vecumā no 3 - 5 gadiem

Vizuālās mākslas studija "Mazais mākslinieks" (5-10 g.)

Pedagogs - Ināra Plakane

Otrdienās 16:50 - 18:10

Piektdienās  16:20-17:40
Nodarbību laikā tiek apgūtas dažādas tehnikas – glezniecība, grafika, tēlniecība. Audzēkņiem tiek sniegtas zināšanas par mākslu no senatnes līdz mūsdienām. Pulciņa dalībnieki ar saviem darbiem piedalās dažādos konkursos, skatēs, izstādēs novadā un ārpus tā.

Pulciņš bērniem vecumā no 5 - 10 gadiem

Mākslas un  dizaina studija "Esi radošs"

Pedagogs - Ināra Plakane

Otrdienās 15:30 - 16:50

Piektdienās  15:00 - 16:20

Nodarbību laikā tiek apgūtas tāda tēmas kā manga (japāņu komiksu zīmēšanas tehnika), kompozīcija, krāsu mācība, lampu, loga, skatloga dizains, burtu māksla, dāvanu iesaiņošanas paņēmieni utt.  Paredzēts apmeklēt vietēja un reģionāla mēroga izstādes. Pulciņa dalībnieki tiek mudināti arī paši piedalīties ar saviem darbiem dažādos konkursos, skatēs, izstādēs.

Pulciņš bērniem vecumā no 10 - 16 gadiem

Keramikas studija 

Pedagogs - Gunta Poriete

Pirmdienās,  trešdienās  15:30 - 16:10                      16:20 - 17:20                      17:30 - 18:10

Darbs ar mālu.  Mazais keramiķis no māla var izveidot dažādas figūriņas, dekoratīvus priekšmetus un rotaslietas, tiek dota iespēja radoši izpausties.

Pulciņš bērniem vecumā no 5 - 13 gadiem

Mūzikas studija 

Pedagogs - Artūrs Zemnieks

Pirmdienās 19:00 - 21:00
Ceturtdienās  17:00-19:00

Pulciņā tiek nodrošināta iespēja apgūt iemaņas solo un ansambļa dziedāšanā, iesaistoties vokāli instrumentālajā ansamblī (elektriskā ģitāra, basģitāra, taustiņi, bungas, balss), neatkarīgi no iepriekš iegūtās muzikālās izglītības.

Pulciņš bērniem vecumā no 10 - 19 gadiem

Ģitārspēle 

Pedagogs - Artūrs Zemnieks

Pirmdienās  17.30 - 18.15                           18.15-19.00
Ceturtdienās  15.30 - 16.15                            16.15-17.00

Nodarbību laikā tiek sniegtas teorētiskas un praktiskas zināšanas ģitārspēles apguvē. Bērniem tiek atraisīta muzikalitāte, muzikālās dzirdes iemaņas, attīstīta muzikālā domāšana, apgūts nošu raksts, gūtas zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un mūzikas formu, veidot priekšstatu par mūzikas žanru un stilu. pedagogs regulāri jauniešus iesaista iestādes, novada un reģionālajos pasākumos un konkursos.  
Jābūt savai ģitārai

Pulciņš bērniem vecumā no 10 - 19 gadiem

Popgrupa "Unikumi" 

Pedagogs - Una Arbidāne

Otrdienās, Ceturdienās 17:00

Programmas mērķis ir bagātināt bērnu muzikālos iespaidus, attīstīt muzikālo dzirdi un dzirdes uztveri, attīstīt un pilnveidot ķermeņa kustības, pilnveidot iemaņas ritma instrumentu spēlēšanā, dziesmu krājumu paplašināšanā, vingrināt elpošanu, dziedāšanu u.c.

Popgrupas dalībnieki apgūst iemaņas dziedāt ar mikrofonu, uzstāties auditorijas priekšā. Bērniem tiek piedāvāta iespēja muzicēt konkursos.

Pulciņš bērniem vecumā no 5 - 13 gadiem

Filmēšanās raidījumā  -
Kas te? Es te.

Ritmika 

Pedagogs - Inese Zjukova    

Pirmdienās 16:30 - 17:10Ceturtdienās 17:15 -18:00
Nodarbībās iepazīst skaņu, ritma un kustību pasauli. Tiek apgūti daudzveidīgi mūzikas un dejas žanri. Dalība pulciņā veicina skatuves kultūru, jo  audzēkņi regulāri uzstājas iestādes un novada rīkotajos pasākumos. Paredzētas uzstāšanās reizes arī ārpus novada robežām.

Pulciņš bērniem vecumā no 5 -10 gadiem


Šahs un dambrete iesācējiem 

Pedagogs - Irina Sokola

Pirmdienās 15:00-17:20

Trešdienās  15:00-17:20
Šahs  attīsta bērnu loģisko domāšanu, prasmi plānot, strādāt patstāvīgi, pieņemt drosmīgus lēmumu
s, būt pacietīgam un par sevi pārliecinātam, kas ir īpašības, kuras noder turpmākās karjeras plānošanai.

Pulciņš bērniem vecumā no 5 -18 gadiem

Papīra dizains 

Pedagogs - Laima Pelše

Otrdienās 15:00 - 17:00

Pulciņa programma sadalīta 3 blokos: kartiņu izgatavošana, scrapbooking tehnika, origami. Pulciņa specifika attīsta audzēkņu pacietību, akurātu attieksmi pret darbu. Pulciņa neiztrūkstoša sastāvdaļa ir izdoma, fantāzija un radošums.

Pulciņš bērniem vecumā no 8 - 16 gadiem

Jaunieši darbībā 

 Pedagogs Silvija Brīgere

Otrdienās 15:30 - 18:30

Pulciņā aicināti iesaistīties jaunieši, kuri vēlas uzzināt, kas ir projektu rakstīšana, ko nozīmē brīvprātīgā darbs, kādi ir jauniešu ieguvumi tajā iesaistoties. Pulciņš īsteno dažādas  labdarības akcijas, dodas ekskursijās un pārgājienos, rīko tematiskos vakarus.

Pulciņš jauniešiem vecumā no 14 - 25 gadiem

Radošo animatoru pulciņš 

Pedagogs-Agnese Pulkstene

Pirmdienās, ceturtdienās 15:30 - 17:00

Pulciņā paredzēts apgūt iemaņas sekojošās jomās: publiskā uzstāšanās, pasākumu organizēšana un vadīšana, scenāriju rakstīšana, dekorāciju veidošana.

Pulciņš bērniem vecumā no 7-13 gadiem

Aktīvais tūrisms + 

Pedagogs - Gints Kokins

Pulciņš ietver dažādu tūrisma elementu apgūšanu (telšu celšana, ugunskura iekuršana, ēst gatavošana). Programmas ietvaros skolēniem būs iespēja pilnveidot arī fiziskās īpašības: ātrumu, izturību, spēku, veiklību, lokanību, kā arī komandas darba principus atbilstoši vecumam un spējām. Daudzas praktiskās nodarbības notiks brīvā dabā. Kartes lasīšanas pamatiemaņas palīdzēs skolēniem noteikt savu atrašanās vietu, citu objektu izvietojumu, kā arī neapmaldīties un atrast ceļu nepazīstamā apvidū. „+” programmas nosaukumā nozīmē šaušanu ar pneimatisko ieroci, lai iepazīstinātu jauniešus ar šaušanu  kā dinamisku sporta veidu.

Pulciņš bērniem vecumā no 12-18 gadiem

Tehniskais dizains un modelēšana 

Pedagogs- Ants Brimerbergs

Trešdienās, Ceturtdienās 16:00 - 18:00

Pulciņa dalībniekiem būs iespēja darboties ar bērnie
m domātiem darbgaldiem un rokas instrumentiem – zāģēt, virpot, slīpēt, urbt un veikt citus praktiskus darbus ar koka materiāliem, lai izgatavotu dažādas konstrukcijas un objektu modeļus.

Aicinām vecākus savam bērnam sagādāt sekojošus  personīgos materiālus:
1) parastais zīmulis;
2) metāla lineāls
3) papīra nazis;
4) šķēres;
5) PVA līme;
6) otiņas
7) guaša krāsas;
8) krāsainie zīmuļi;
9) trauks krāsai;
10) A4 zīmēšanas bloks;
11) kaste (plastmasas), kur visu salikt, lai var glabāt kabinetā uz vietas.

Pulciņš bērniem vecumā no 8-14 gadiem

Vingrošana baseinā

Pedagogs - Vitolds Vilciņš

Pirmdienās 1.grupa - 17:20 2. grupa - 18:10

Kalna ielā 6, Aizkrauklē

Grupu nodarbības. Pieteikšanās obligāta.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .