2022./2023. m. g.


Mazuļu klubiņš "Ķipari"


KOKNESE-OTRDIENA
10:00-11:30

AIZKRAUKLE -TREŠDIENA
10:00-11:30


 
Bērniem, kuri vēl neapmeklē b/d, šajā pulciņā tiek piedāvāta iespēja satikt savus vienaudžus, komunicēt, piedalīties rotaļnodarbībās – zīmēšana, valoda, mūzika, sports utt. Pulciņa dalībniekiem tiek rīkoti īpaši viņiem paredzēti pasākumi. Pulciņš ir kā tilts uz bērnudārzu. Nodarbības tiek īstenotas  Aizkrauklē un Koknesē.

Bērniem  no 1-3 gadiem.
     https://ieej.lv/MAZULU_KLUBS
 

Keramikas studija

TREŠDIENA, CETURTDIENA

1. grupa 16:30- 16:40

2.grupa 16:50-17:30

3.grupa 17:40-18:20

Pedagogs - Gunta Poriete

 

Darbs ar mālu. Pulciņa audzēkņi no māla var izveidot dažādas figūriņas, dekoratīvus priekšmetus un rotaslietas, tiek dota iespēja radoši izpausties.

Pulciņš bērniem un jauniešiem vecumā no  6 - 17 gadiem.

  https://ieej.lv/KERAMIKAS_NODARBIBAS


Improvizācija kā rīks personības attīstībai

TREŠDIENA

17:00-18:00

Pedagogs -  Līga Kriškijāne

PIRMĀ TIKŠANĀS 14.09. PL. 17:00


Interešu izglītības programmas “Improvizācija kā rīks personības attīstībai” ietvaros, caur dažādām neformālās izglītības un improvizācijas teātra metodēm, runas mākslas pamatiem, “stāstu stāstīšanas” un sevis prezentēšanas un citu dzīvei un karjeras izaugsmei būtisku prasmju attīstīšanu, tiks veicināta jauniešu atvērtība, pašizaugsme un drosme būt, stāstot pašiem savu radīto stāstu, nevis citu izdomāto.

Jauniešiem no 15 līdz 25 gadiem.


   https://ieej.lv/IMPROVIZACIJA
 

Ģitārspēle

PIRMDIENA

1.grupa 17:30-18:10

2.grupa 18:25-19:05

CETURTDIENA

1.grupa 15:30-16:10

2. grupa 16:25-17:05

Pedagogs - Artūrs Zemnieks      

 

Nodarbību laikā tiek sniegtas teorētiskas un praktiskas zināšanas ģitārspēles apguvē. Bērniem tiek atraisīta muzikalitāte, muzikālās dzirdes iemaņas, attīstīta muzikālā domāšana, apgūts nošu raksts, gūtas zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un mūzikas formu, veidot priekšstatu par mūzikas žanru un stilu. pedagogs regulāri jauniešus iesaista iestādes, novada un reģionālajos pasākumos un konkursos.  

Jābūt savai ģitārai

Pulciņš bērniem un jauniešiem vecumā no 10 - 19 gadiem.
 https://ieej.lv/GITARSPEELE
 

Filcēšana

OTRDIENA

16:00-17:00

Pedagogs - Līga Turjanska

PIRMĀ TIKŠANĀS 13.09. PL. 16:00

Filcēšanas interešu izglītības programmas realizēšana ļautu audzēkņiem radoši izpausties, apgūt filcēšanas pamatus, kā arī attīstīt jau iepriekš gūtās iemaņas. Programma vērsta uz individuālo radošo spēju attīstību. Nodarbību ietvaros dalībnieki strādās gan ar sausās, gan ar slapjās filcēšanas metodi, kuras iespējams arī kombinēt. Abās tehnikās iespējams veidot darbus plaknē, kā arī telpiskus objektus – rotaļlietas, rotas, cepures. Programmā paredzēta uzdevumu daudzveidība, un tie būs paredzēti visiem prasmju līmeņiem. Meklējot to, kas katram labāk padodas un kas kuru iedvesmo, nodarbību tēmas būs daudzveidīgas un aizraujošas. Darbs ar dabisku materiālu (vilna) vienmēr ir relaksējošs un patīkams, bet, pateicoties mūsdienās pieejamajai plašajai vilnas krāsu paletei, tas ir arī mākslinieciski iedvesmojošs. Līdz ar to bērni, darbojoties ar vilnu, izbauda procesu un priecājas par rezultātu.
Bērniem un jauniešiem vecumā no 7-17 gadiem.
  https://ieej.lv/FILCESANA
 

Šahs un dambrete iesācējiem

PIRMDIENA 15:00-17:00

OTRDIENA 14:30-16:30

Pedagogs - Irina Sokola-Nagle

 

Šahs  attīsta bērnu loģisko domāšanu, prasmi plānot, strādāt patstāvīgi, pieņemt drosmīgus lēmumus, būt pacietīgam un par sevi pārliecinātam, kas ir īpašības, kuras noder turpmākās karjeras plānošanai.

Pulciņš bērniem un jauniešiem vecumā no 5 -18 gadiem

   https://ieej.lv/SAHS_UN_DAMBRETE

Krāsu prieks

TREŠDIENA, CETURTDIENA

1.grupa 16:10-16:45

2.grupa 17:00-17:45

Pedagogs - Līga Turjanska

PIRMĀ TIKŠANĀS 7.09. PL. 16:00


 

Nodarbību mērķis ir mākslas pasaules izziņa un sava radošuma veicināšana. Ikvienā no mums ir neierobežots radošais potenciāls, kuru attīstot ir vieglāk saprast savus talantus un savu virzību gan personīgā, gan profesionālā izaugsmē. Pulciņā bērni apgūst pamata zināšanas par krāsu mācību, noteikumiem telpas un cilvēku attēlojumā, gaismēnu un kompozīcijas likumiem. Darbošanās notiek ar dažādiem materiāliem un tehnikām. Nodarbības veidotas tā, lai šīs zināšanas bērni apgūtu radošu eksperimentu veidā - mazliet atšķirīgi, kā vizuālās mākslas stundās skolā. Akcents tiek likts uz bērnu individuālo talantu veicināšanu un katra dalībnieka iedrošināšanu radošai izpausmei. Pulciņa nosaukums "Krāsu prieks" pauž arī tā pamatnostādni - radošs darbs noteikti sagādā prieku un piepildījumu. Tas nav tikai mācību process vai uzdevums, kas jāpaveic pareizi.

Pulciņš bērniem vecumā no 7 - 15 gadiem.

  https://ieej.lv/KRASU_PRIEKS

Dabas vides estētika

OTRDIENA, TREŠDIENA

16:00-17:30

Pedagogs - Agnese Pulkstene


 

Interešu izglītības programmas „Dabas vides estētika” ietvaros  bērni mācīsies veidot radošos darbus no dabas materiāliem, attīstot bērnu fantāziju, radošās spējas un  bērnu smalko motoriku. Pulciņā tiks veicināta bērnu izziņas un pētniecības aktivitāte apgūstot dažādu materiālu īpašības . Tiks apgūtas dabas vides estētikas metodikas: krāsaino smilšu spēles, krāsaino graudu spēles, dabas ritmu programma. Bērni mācīsies saskatīt skaisto apkārtējā dabā, ieraudzīt dabas līniju, krāsu, formu harmoniju.  

Pulciņš bērniem vecumā no 4 - 9 gadiem.

   https://ieej.lv/DABAS_ESTETIKA

Valodiņa

PIRMDIENA, CETURTDIENA

1.grupa 17:10-17:40

2.grupa 17:50-18:30

Pedagogs - Sarmīte Dombrovska


 

Pulciņš 3-4 gadus veciem bērniem runas un valodas attīstībai. nodarbību laikā attīstīsim pirkstu un artikulācijas aparāta muskulatūru, mācīsimies pareizu skaņu izrunu, paplašināsim vārdu krājumu un ar radošiem uzdevumiem attīstīsim atmiņu, uzmanību un loģisko domāšanu.

Pulciņš bērniem  no 3-4 gadiem.


  https://ieej.lv/VALODINA_NODARBIBAS

 Vingrošana baseinā

Pedagogs -  Mārtiņš Lielups

NO OKTOBRA

   Programma paredz vingrošanas nodarbības peldbaseinā. Bērnam nav obligāti jāprot peldēt, lai varētu piedalīties nodarbībās. Regulāri apmeklējot nodarbības peldbaseinā: bērni norūdās – uzlabojās imunitāte pret saaukstēšanās slimībām; samazinās muskuļu tonuss; uzlabojas kustību koordinācija; attīstās lokanība; uzlabojas stresa noturība; harmoniskā veidā attīstās izturības, spēka, ātruma īpašības. Nodarbību laiks: oktobris - maijs.

Bērniem no 7 līdz 11 gadiem.
  https://ieej.lv/VINGROSANA_BASEINA
 

Smagatlētika/Spēka trīscīņa

PIRMDIENA, TREŠDIENA

10:00-17:40

Pedagogs Mārtiņš Lielups

PIRMĀ TIKŠANĀS 12.09. PL. 17:00

Vingrojot trenažieru zālē ir vieglāk dozēt slodzi, tāpēc var darboties gan ar mazāku, gan lielāku slodzi - tātad efektīvāk. Vingrošana trenažieru zālē ir piemērota bērniem gan ar liekā svara problēmām, gan bez, jo papildus fiziskās kustības uzlabo, gan mentālo, gan fizisko veselību.

Sistemātiskas nodarbības uzlabo stāju, augums kļūst vingrs, palielinās darbaspējas un izturība, un, līdz ar to arī pašapziņa un dzīvesprieks. Bērni pierod pie sistēmas, disciplīnas, kļūst patstāvīgāki. Iepriekš minētās prasmes ir cieši saistītas ar cilvēka personību, kas vēlāk veido arī karjeras izvēlei noderīgas īpašības.

Pulciņš jauniešiem no 14-19 gadiem

  https://ieej.lv/SMAGATLETIKA_TRISCINA