Aizkraukles Interešu izglītības centra darba grafiks pulciņos2020./2021.māc.g. I pusgadā

PULCIŅUS APMEKLĒ TIKAI AR RĪKOJUMU UZŅEMTI AUDZĒKŅI. 

Visiem iestādes apmeklētājiem obligāti jāievēro

 “KĀRTĪBA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĒŠANAI AIIC 2020./2021.M.G., IEVĒROJOT

COVID - 19 EPIDEMIOLOĢISKĀS SITUĀCIJAS NOTEIKTOS IEROBEŽOJUMUS VALSTĪ”

(pieņemts AIIC 27.08.2020., rīkojuma nr.3-1/20/21)

kārtība mācību procesa organizācijai

Vecāku iesniegums

Mazuļu klubiņš "Ķipari" 

TREŠDIENA
9.30-11.00

Pedagogs -  Aiga Delvere

Bērniem, kuri vēl neapmeklē b/d, šajā pulciņā tiek piedāvāta iespēja satikt savus vienaudžus, komunicēt, piedalīties rotaļnodarbībās – zīmēšana, valoda, mūzika, sports utt. Pulciņa dalībniekiem tiek rīkoti īpaši viņiem paredzēti Ziemassvētki, tā pat viņi piedalās iestādes pasākumos. Pulciņš ir kā tilts uz bērnudārzu.

Nodarbības mazuļiem vecumā no 1 - 3 gadiem.

Vingrošana baseinā

1.grupa
PIRMDIENA
16.30-17.10
2.grupa
CETURTDIENA
16.30-17.10
3.grupa
CETURTDIENA
17.20-18.00

Pedagogs - Mārtiņš Lielups

Kalna ielā 6, Aizkrauklē

Grupu nodarbības 7 - 11 gadus veciem bērniem. Pieteikšanās obligāta.

Keramikas studija 

PIRMDIENA
CETURDIENA
1.grupa
15.30-16.10
2.grupa
16.20-17.00
3.grupa
17.10-17.50

Pedagogs - Gunta Poriete

Darbs ar mālu.  Mazais keramiķis no māla var izveidot dažādas figūriņas, dekoratīvus priekšmetus un rotaslietas, tiek dota iespēja radoši izpausties.

Pulciņš bērniem vecumā no 6 - 17 gadiem.

Ritmika 

OTRDIENA
PIEKTDIENA
1.grupa 
18.30 – 19.10
2.grupa 
19.20 – 20.00

Pedagogs - Jana Vītoliņa

Ritms ir visur ap mums! Gan mūzikā, dejā, stāstos un dzejoļos. Savs ritms ir dabai - lietus lāsēm, vēja brāzmām un jūras šalkām. Ja gribi, lai bērni iemācās caur kustībām saklausīt visu apkārtējo pasauli - ved uz ritmikas nodarbībām AIIC! 

Pulciņš bērniem vecumā no 5 - 10gadiem.

 

Mūzikas studija (vokāli instrumentālais ansamblis)

PIRMDIENA
19.10-21.00
CETURTDIENA
17.10-19.00

Pedagogs - Artūrs Zemnieks

Pulciņā tiek nodrošināta iespēja apgūt iemaņas solo un ansambļa dziedāšanā, iesaistoties vokāli instrumentālajā ansamblī (elektriskā ģitāra, basģitāra, taustiņi, bungas, balss), neatkarīgi no iepriekš iegūtās muzikālās izglītības.

Pulciņš bērniem vecumā no 10 - 19 gadiem.

Ģitārspēle 

PIRMDIENA
1.grupa
17.30-18.10
2.grupa
18.20-19.00
CETURTDIENA
1.grupa
15.30-16.10
2.grupa
16.20-17.00

Pedagogs - Artūrs Zemnieks      

Nodarbību laikā tiek sniegtas teorētiskas un praktiskas zināšanas ģitārspēles apguvē. Bērniem tiek atraisīta muzikalitāte, muzikālās dzirdes iemaņas, attīstīta muzikālā domāšana, apgūts nošu raksts, gūtas zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un mūzikas formu, veidot priekšstatu par mūzikas žanru un stilu. pedagogs regulāri jauniešus iesaista iestādes, novada un reģionālajos pasākumos un konkursos.  

Jābūt savai ģitārai

Pulciņš bērniem vecumā no 10 - 19 gadiem.

Popgrupa 

OTRDIENA
CETURTDIENA
Sprakšķi 
16.30-17.15
Popgrupa
17.30-18.00
Unikumi
18.20-19.20

Pedagogs - Una Arbidāne

Programmas mērķis ir bagātināt bērnu muzikālos iespaidus, attīstīt muzikālo dzirdi un dzirdes uztveri, attīstīt un pilnveidot ķermeņa kustības, pilnveidot iemaņas ritma instrumentu spēlēšanā, dziesmu krājumu paplašināšanā, vingrināt elpošanu, dziedāšanu u.c.

Popgrupas dalībnieki apgūst iemaņas dziedāt ar mikrofonu, uzstāties auditorijas priekšā. Bērniem tiek piedāvāta iespēja muzicēt konkursos.

Pulciņš bērniem vecumā no 5 - 16 gadiem.

Šahs un dambrete iesācējiem 

PIRMDIENA
OTRDIENA
1.grupa
15.00-16.00
2.grupa
16.10-17.10

Pedagogs - Irina Sokola

Šahs  attīsta bērnu loģisko domāšanu, prasmi plānot, strādāt patstāvīgi, pieņemt drosmīgus lēmumus, būt pacietīgam un par sevi pārliecinātam, kas ir īpašības, kuras noder turpmākās karjeras plānošanai.

Pulciņš bērniem vecumā no 5 -18 gadiem


Valodiņa

PIRMDIENA
TREŠDIENA
1.grupa (3 g.v.)
17.30-18.10
2.grupa (4 g.v.)
18.30-19.10

Pedagogs - Aiva Laduša

Pulciņš 3-4 gadus veciem bērniem runas un valodas attīstībai. nodarbību laikā attīstīsim pirkstu un artikulācijas aparāta muskulatūru, mācīsimies pareizu skaņu izrunu, paplašināsim vārdu krājumu un ar radošiem uzdevumiem attīstīsim atmiņu,uzmanību un loģisko domāšanu.Dabas vides estētika

OTRDIENA
TREŠDIENA
15.30-17.00

Pedagogs - Agnese Pulkstene

Interešu izglītības programmas „Dabas vides estētika” ietvaros  bērni mācīsies veidot radošos darbus no dabas materiāliem, attīstot bērnu fantāziju, radošās spējas un  bērnu smalko motoriku. Pulciņā tiks veicināta bērnu izziņas un pētniecības aktivitāte apgūstot dažādu materiālu īpašības . Tiks apgūtas dabas vides estētikas metodikas: krāsaino smilšu spēles, krāsaino graudu spēles, dabas ritmu programma. Bērni mācīsies saskatīt skaisto apkārtējā dabā, ieraudzīt dabas līniju, krāsu, formu harmoniju.  

Pulciņš bērniem vecumā no 6 - 15 gadiem.


Aktīvais tūrisms + 

PIEKTDIENA
15.00-17.00
+ pārgājieni

Pedagogs - Gints Kokins

Pulciņš ietver dažādu tūrisma elementu apgūšanu (telšu celšana, ugunskura iekuršana, ēst gatavošana). Programmas ietvaros skolēniem būs iespēja pilnveidot arī fiziskās īpašības: ātrumu, izturību, spēku, veiklību, lokanību, kā arī komandas darba principus atbilstoši vecumam un spējām. Daudzas praktiskās nodarbības notiks brīvā dabā. Kartes lasīšanas pamatiemaņas palīdzēs skolēniem noteikt savu atrašanās vietu, citu objektu izvietojumu, kā arī neapmaldīties un atrast ceļu nepazīstamā apvidū. „+” programmas nosaukumā nozīmē šaušanu ar pneimatisko ieroci, lai iepazīstinātu jauniešus ar šaušanu  kā dinamisku sporta veidu.

Pulciņš bērniem vecumā no 12-18 gadiem.


Angļu valoda

PIEKTDIENA
1.grupa
16.00-16.40
2.grupa
17.00-17.40

Pedagogs - Jolanta Amanda Daukšte

Angļu valodas pulciņš pirmsskolas vecuma bērniem radīs interesi par svešvalodu.  Nodarbību laikā bērni caur radošām aktivitātēm, spēlēm, dziesmām un konkursiem  apgūs valodu un pilnveidos savas komunikācijas prasmes.

Pulciņš bērniem no 5 līdz 7 gadu vecumam.Tehniskais dizains un modelēšana 

TREŠDIENA
CETURTDIENA
18.00-20.00

Pedagogs- Ants Brimerbergs

Pulciņa dalībniekiem būs iespēja darboties ar bērnie
m domātiem darbgaldiem un rokas instrumentiem – zāģēt, virpot, slīpēt, urbt un veikt citus praktiskus darbus ar koka materiāliem, lai izgatavotu dažādas konstrukcijas un objektu modeļus.

Aicinām vecākus savam bērnam sagādāt sekojošus  personīgos materiālus:
1) parastais zīmulis;
2) metāla lineāls
3) papīra nazis;
4) šķēres;
5) PVA līme;
6) otiņas
7) guaša krāsas;
8) krāsainie zīmuļi;
9) trauks krāsai;
10) A4 zīmēšanas bloks;
11) kaste (plastmasas), kur visu salikt, lai var glabāt kabinetā uz vietas.

Pulciņš bērniem vecumā no 8-14 gadiem.

 Mākslas akadēmija 

CETURTDIENA
1.grupa
17.00-18.20
2.grupa
18.30-19.50

Pedagogs - Bruno Bahs

“Mākslas akadēmija” ir radošs mākslas nodarbību pulciņš , kurš Aizkraukles Interešu izglītības centrā ļauj radoši izpausties darboties gribošiem bērniem un jauniešiem.  Talanta attīstīšanas pulciņš paredzēts visiem, kuri vēlas pašizteikties mākslā, vēlas attīstīt savu personību, darbojoties mājīgā un saliedētā kolektīvā. “Mākslas akadēmija” nav tikai zīmēšana, tās ir durvis un plašo mākslas pasauli - dažādi mākslas stili, tehnikas un slaveni mākslas darbi. Tu iegūsi pieredzi un pārliecību par savām spējām, jo ikviens var būt Mākslinieks, ikviens spēj iedvesmot, ja rada no sirds. "Mākslas akadēmija" ir vieta, kur varēsi būt saprasts un Tevī ieklausīsies. Oriģinalitāte, cieņa un atbildība - šie ir galvenie mūsu komandas balsti, draudzība ir mūsu vizītkarte. 

Pulciņš 7- 17 gadi.

 .