2023./2024. m. g.

Elektroniskais iesniegums par uzņemšanu pulciņos

https://ej.uz/kj1d


Mazuļu klubiņš "Ķipari"

Pedagogs - Aiga Delvere


Pulciņš bērniem, kuri vēl neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi. Šajā pulciņā tiek piedāvāta iespēja satikt savus vienaudžus, komunicēt, piedalīties rotaļnodarbībās. Zīmēšana, valoda, mūzika, sports un citas aktivitātes ir tās, kurās bērns iesaistās un attīstās. Pulciņa dalībniekiem tiek rīkoti vecumam atbilstoši pasākumi. Pulciņš ir kā tilts uz bērnudārzu. 


Bērniem  no 1 līdz 3 gadiem.
     
 

Keramikas studija

Pedagogs - Gunta Poriete

Bērniem un jauniešiem vecumā no  6 līdz 17 gadiem. Pulciņa audzēkņi, skolotājas Guntas Porietes vadībā, no māla veido dažādas figūriņas, dekoratīvus priekšmetus un rotaslietas. Pulciņš ir iespēja radoši izpausties.


  


Ģitārspēle

Pedagogs - Artūrs Zemnieks 


Pulciņam var pievienoties bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 19 gadiem. Nodarbību laikā tiek sniegtas teorētiskas un praktiskas zināšanas ģitārspēles apguvē. Bērniem tiek atraisīta muzikalitāte, muzikālās dzirdes iemaņas, attīstīta muzikālā domāšana, apgūts nošu raksts, gūtas zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un mūzikas formu, veidots priekšstats par mūzikas žanru un stilu. Pedagogs Artūrs Zemnieks regulāri jauniešus iesaista iestādes, novada un reģionālajos pasākumos un konkursos, kuros tiek gūtas godalgotas vietas. 


Jābūt savai ģitārai.


   

 Filcēšana

Pedagogs - Līga Turjanska  

Pulciņš izveidots šogad un guvis ļoti lielu popularitāti. Pulciņā audzēkņiem ir iespēja radoši izpausties, apgūt filcēšanas pamatus, kā arī attīstīt jau iepriekš gūtās iemaņas. Programma vērsta uz individuālo radošo spēju attīstību. Nodarbību ietvaros dalībnieki strādā gan ar sausās, gan slapjās filcēšanas metodēm, kuras iespējams arī kombinēt. Abās tehnikās iespējams veidot darbus plaknē, kā arī telpiskus objektus – rotaļlietas, rotas, cepures. Programmas uzdevumi ir daudzveidīgi, un piemēroti visiem prasmju līmeņiem.


Bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 17 gadiem.
 
 

Šahs un dambrete iesācējiem

Pedagogs - Irina Sokola-Nagle


Attīsta bērnu loģisko domāšanu, prasmi plānot, strādāt patstāvīgi, pieņemt drosmīgus lēmumus, būt pacietīgam un par sevi pārliecinātiem. Skolotāja Irina Sokola – Nagle rīko dambretes un šaha sacensības centrā, un kopā ar jauniešiem piedalās sacensībās reģiona un valsts mērogā.


Pulciņš bērniem un jauniešiem vecumā no 5 līdz 18 gadiem.

  
 

Krāsu prieks

Pedagogs - Līga Turjanska

Pulciņa mērķis ir mākslas pasaules izziņa un sava radošuma veicināšana, jo ikvienā no mums ir neierobežots radošais potenciāls, kuru iespējams attīstīt. Pulciņā bērni apgūst pamata zināšanas par krāsu mācību, noteikumiem telpas un cilvēku attēlojumā, gaismēnu un kompozīcijas likumiem. Darbošanās notiek ar dažādiem materiāliem un tehnikām. Nodarbības veidotas tā, lai zināšanas bērni apgūtu radošu eksperimentu veidā – mazliet atšķirīgi, kā vizuālās mākslas stundās skolā. Akcents tiek likts uz bērnu individuālo talantu veicināšanu un katra dalībnieka iedrošināšanu radošai izpausmei. Pulciņa nosaukums "Krāsu prieks" pauž arī tā pamatnostādni – radošs darbs noteikti sagādā prieku un piepildījumu. Tas nav tikai mācību process vai uzdevums, kas jāpaveic pareizi.


Pulciņš bērniem vecumā no 7 līdz 15 gadiem.
   


Dabas vides estētika

Pedagogs - Agnese Pulkstene


Pulciņa ietvaros bērni mācās saskatīt skaisto apkārtējā dabā, ieraudzīt dabas līniju, krāsu, formu harmoniju un veidot radošus darbus no dabas materiāliem, kas attīsta bērnu fantāziju, radošumu un bērnu smalko motoriku. Pulciņā tiks veicināta bērnu izziņas un pētniecības aktivitāte, apgūstot dažādu materiālu īpašības, izmantojot dabas vides estētikas metodikas: krāsaino smilšu spēles, krāsaino graudu spēles, dabas ritmu programma. Pulciņa bērni darbojas kabinetā, kurā ir ierīkota Pasaules smilšu kolekcija.


Pulciņš bērniem vecumā no 4 līdz 9 gadiem.


Datorgrafika

Pedagogs - Agnese Sprukte – Leitāne

Datorgrafika ir viena no svarīgākām nozarēm informācijas tehnoloģiju jomā mūsdienās, tā atbild par vizuālās informācijas attēlošanu lietotājam. Datorgrafikas pulciņā audzēkņiem ir iespēja apgūt daudzveidīgus digitālos medijus un realizēt savas radošās idejas digitālā formātā. Mācību laikā tiek apgūta grafiskā dizaina platforma Canva (bezmaksas tiešsaistes grafiskās noformēšanas rīks), attēla kompozīcija, krāsu mācība, dizaina radīšanas pamatprincipi. Tiek veidotas foto kolāžas, tekstuāli salikumi, informatīvi plakāti, ilustrācijas un animācijas. Audzēkņi attīsta prasmi veidot un vērtēt datorgrafikas darbus, kā arī apgūst informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzienus.  


 

 Vingrošana baseinā

Aizkraukles pagasta sākumskolā

Pedagogs -  Mārtiņš Lielups


Pulciņš paredz vingrošanas nodarbības peldbaseinā, kas atrodas Aizkraukles pagasta sākumskolā. Bērnam nav obligāti jāprot peldēt, lai varētu piedalīties nodarbībās. Regulāri, apmeklējot nodarbības peldbaseinā, bērni norūdās, līdz ar to uzlabojās imunitāte pret saaukstēšanās slimībām, samazinās muskuļu tonuss, uzlabojas kustību koordinācija, attīstās lokanība, uzlabojas stresa noturība, harmoniskā veidā attīstās izturības, spēka, ātruma īpašības. 


Bērniem no 7 līdz 11 gadiem.
  

Smagatlētika/Spēka trīscīņa

Pedagogs Mārtiņš Lielups

Vingrojot trenažieru zālē ir vieglāk dozēt slodzi efektīvāk. Tā ir piemērota jauniešiem gan ar liekā svara problēmām, gan bez, jo papildus fiziskās kustības uzlabo gan mentālo, gan fizisko veselību. Regulāras nodarbības uzlabo stāju, augums kļūst vingrs, palielinās darbaspējas un izturība. Aug pašapziņa un parādās dzīvesprieks. Skolotājs Mārtiņš Lielups uzskata, ka jaunieši pierod pie sistēmas, disciplīnas, kļūst patstāvīgāki. Iepriekš minētās prasmes ir cieši saistītas ar cilvēka personību, kas vēlāk veido arī karjeras izvēlei noderīgas īpašības.

Pulciņš jauniešiem no 14 līdz 19 gadiem

 
 

Popgrupa

Pedagogs Una 

Šobrīd pulciņā bērni netiek uzņemti.


Šobrīd centrā ir 3 popgrupas – “Unikumi”, “Sprakšķi” un mazā popgrupa, kurai nosaukums tiek meklēts. Mazie dziedātāji attīsta savas vokālās iemaņas un gūst skatuves pieredzi, uzstājoties centra, pilsētas, novada, reģiona un valsts mērogā. Popgrupas dalībnieki valsts skatēs ir guvuši pirmās un augstākās pakāpes.

  

Mūzikas studija

Pedagogs Artūrs Zemnieks

Šobrīd pulciņā bērni netiek uzņemti.
Pulciņa dalībnieki ir vokāli instrumentālais ansamblis, kurš muzicē pasākumos iestādē, pilsētā, novadā un valsts mēroga skatēs vienmēr gūst augstus panākumus.