2021./2022. m. g.

GROZITA_KARTIBA_IZGLITIBAS_PROCESA_ORGANIZESANA_NO_15_11_2021_-2.pdf

IEKSEJAS_KARTIBAS_NOTEIKUMI_GROZITI_2021-2.pdf PULCIŅA NOSAUKUMS

 APRAKSTS

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS

 

Mazuļu klubiņš "Ķipari"

TREŠDIENA

10:00-11:00

Pedagogs Aiga Delvere


 Pulciņš bērniem, kuri vēl neapmeklē b/d, šajā pulciņā tiek piedāvāta iespēja satikt savus vienaudžus, komunicēt, piedalīties rotaļnodarbībās – zīmēšana, valoda, mūzika, sports utt. Pulciņa dalībniekiem tiek rīkoti īpaši viņiem paredzēti Ziemassvētki, tā pat viņi piedalās iestādes pasākumos. Pulciņš ir kā tilts uz bērnudārzu.

Nodarbības mazuļiem vecumā no 1 - 3 gadiem


https://ieej.lv/KIPARI
 

Smagatlētika/Spēka trīscīņa

PIRMDIENA, TREŠDIENA

17:00-18:20

Pedagogs Mārtiņš Lielups

 Vingrojot trenažieru zālē ir vieglāk dozēt slodzi, tāpēc var darboties gan ar mazāku, gan lielāku slodzi - tātad efektīvāk. Vingrošana trenažieru zālē ir piemērota bērniem gan ar liekā svara problēmām, gan bez, jo papildus fiziskās kustības uzlabo, gan mentālo, gan fizisko veselību.

Sistemātiskas nodarbības uzlabo stāju, augums kļūst vingrs, palielinās darbaspējas un izturība, un, līdz ar to arī pašapziņa un dzīvesprieks. Bērni pierod pie sistēmas, disciplīnas, kļūst patstāvīgāki. Iepriekš minētās prasmes ir cieši saistītas ar cilvēka personību, kas vēlāk veido arī karjeras izvēlei noderīgas īpašības.

Pulciņš jauniešiem no 12-18 gadiem

   https://ieej.lv/SMAGATLETIKA  


GRUPA NOKOMPLEKTĒTA, DALĪBNIEKUS VAIRS NEUZŅEMAM.

 

Keramikas studija

TREŠDIENA

1.grupa - 15:30-16:10

2.grupa - 16:20-17:00

3.grupa 17:10-17:50

CETURTDIENA

1.grupa - 15:30-16:10

2.grupa - 16:20-17:00

3.grupa 17:10-17:50

Pedagogs - Gunta Poriete

 

Darbs ar mālu. Pulciņa audzēkņi no māla var izveidot dažādas figūriņas, dekoratīvus priekšmetus un rotaslietas, tiek dota iespēja radoši izpausties.

Pulciņš bērniem un jauniešiem vecumā no  6 - 17 gadiem.

  https://ieej.lv/KERAMIKA

Ritmika

OTRDIENA, PIEKTDIENA

1.grupa (4-5 g.v. ) 18:15

2.grupa (6-8 g.v. ) 19:00

Pedagogs - Jana Vītoliņa

 

Ritms ir visur ap mums! Gan mūzikā, dejā, stāstos un dzejoļos. Savs ritms ir dabai - lietus lāsēm, vēja brāzmām un jūras šalkām. Ja gribi, lai bērni iemācās caur kustībām saklausīt visu apkārtējo pasauli - ved uz ritmikas nodarbībām AIIC!

Pulciņš bērniem vecumā no 5 - 10gadiem.

  https://ieej.lv/RITMIKA
 

Ģitārspēle

PIRMDIENA

1.grupa 17:30-18:10

2.grupa 18:25-19:05

CETURTDIENA

1.GRUPA 15:30-16:10

2.GRUPA 16:25-17:05

Pedagogs - Artūrs Zemnieks      

 

Nodarbību laikā tiek sniegtas teorētiskas un praktiskas zināšanas ģitārspēles apguvē. Bērniem tiek atraisīta muzikalitāte, muzikālās dzirdes iemaņas, attīstīta muzikālā domāšana, apgūts nošu raksts, gūtas zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un mūzikas formu, veidot priekšstatu par mūzikas žanru un stilu. pedagogs regulāri jauniešus iesaista iestādes, novada un reģionālajos pasākumos un konkursos.  

Jābūt savai ģitārai

Pulciņš bērniem un jauniešiem vecumā no 10 - 19 gadiem.
  https://ieej.lv/GITARSPELE
 

Mūzikas studija (vokāli instrumentālais ansamblis)

PIRMDIENA

19:20-21:00

CETURTDIENA

17:20-19:00

Pedagogs - Artūrs Zemnieks

 

Pulciņā tiek nodrošināta iespēja apgūt iemaņas solo un ansambļa dziedāšanā, iesaistoties vokāli instrumentālajā ansamblī (elektriskā ģitāra, basģitāra, taustiņi, bungas, balss), neatkarīgi no iepriekš iegūtās muzikālās izglītības.

Pulciņš bērniem un jauniešiem vecumā no 10 - 19 gadiem.

 
 

Šahs un dambrete iesācējiem

PIRMDIENA

15:00-17:00

OTRDIEN

14:30 - 16:30

Pedagogs - Irina Sokola-Nagle

 

Šahs  attīsta bērnu loģisko domāšanu, prasmi plānot, strādāt patstāvīgi, pieņemt drosmīgus lēmumus, būt pacietīgam un par sevi pārliecinātam, kas ir īpašības, kuras noder turpmākās karjeras plānošanai.

Pulciņš bērniem un jauniešiem vecumā no 5 -18 gadiem

  https://ieej.lv/SAHS_DAMBRETE

Popgrupa

Jauni dalībnieki netiek uzņemti

OTRDIENA CETURTDIENA

Mazā grupa 16:30

Popgrupa 17:15

"Unikumi" 18:15

Pedagogs - Una Arbidāne

 

Programmas mērķis ir bagātināt bērnu muzikālos iespaidus, attīstīt muzikālo dzirdi un dzirdes uztveri, attīstīt un pilnveidot ķermeņa kustības, pilnveidot iemaņas ritma instrumentu spēlēšanā, dziesmu krājumu paplašināšanā, vingrināt elpošanu, dziedāšanu u.c.

Popgrupas dalībnieki apgūst iemaņas dziedāt ar mikrofonu, uzstāties auditorijas priekšā. Bērniem tiek piedāvāta iespēja muzicēt konkursos.

Pulciņš bērniem un jauniešiem vecumā no 5 - 16 gadiem.

 
 

Dabas vides estētika

OTRDIENA

15:30 - 17:00

TREŠDIENA

16:00-17:00

Pedagogs - Agnese Pulkstene

 

Interešu izglītības programmas „Dabas vides estētika” ietvaros  bērni mācīsies veidot radošos darbus no dabas materiāliem, attīstot bērnu fantāziju, radošās spējas un  bērnu smalko motoriku. Pulciņā tiks veicināta bērnu izziņas un pētniecības aktivitāte apgūstot dažādu materiālu īpašības . Tiks apgūtas dabas vides estētikas metodikas: krāsaino smilšu spēles, krāsaino graudu spēles, dabas ritmu programma. Bērni mācīsies saskatīt skaisto apkārtējā dabā, ieraudzīt dabas līniju, krāsu, formu harmoniju.  

Pulciņš bērniem vecumā no 6 - 15 gadiem.

  https://ieej.lv/DABAS_VIDES_ESTETIKA

Valodiņa

PIRMDIENA, CETURTDIENA

1. grupa (4 g. v.) 17:20 - 18:00

2. grupa (3 g.v.) 18:20 - 19:00

Pedagogs - Sarmīte Dombrovska

 

Pulciņš 3-4 gadus veciem bērniem runas un valodas attīstībai. nodarbību laikā attīstīsim pirkstu un artikulācijas aparāta muskulatūru, mācīsimies pareizu skaņu izrunu, paplašināsim vārdu krājumu un ar radošiem uzdevumiem attīstīsim atmiņu, uzmanību un loģisko domāšanu.


 
https://ieej.lv/VALODINA

 Krāsu prieks

TREŠDIENA, CETURTDIENA

16:00-17:00

Pedagogs - Līga Turjanska

  Nodarbību mērķis ir mākslas pasaules izziņa un sava radošuma veicināšana. Ikvienā no mums ir neierobežots radošais potenciāls, kuru attīstot ir vieglāk saprast savus talantus un savu virzību gan personīgā, gan profesionālā izaugsmē. Pulciņā bērni apgūst pamata zināšanas par krāsu mācību, noteikumiem telpas un cilvēku attēlojumā, gaismēnu un kompozīcijas likumiem. Darbošanās notiek ar dažādiem materiāliem un tehnikām. Nodarbības veidotas tā, lai šīs zināšanas bērni apgūtu radošu eksperimentu veidā - mazliet atšķirīgi, kā vizuālās mākslas stundās skolā. Akcents tiek likts uz bērnu individuālo talantu veicināšanu un katra dalībnieka iedrošināšanu radošai izpausmei. Pulciņa nosaukums "Krāsu prieks" pauž arī tā pamatnostādni - radošs darbs noteikti sagādā prieku un piepildījumu. Tas nav tikai mācību process vai uzdevums, kas jāpaveic pareizi. 

Pulciņš bērniem vecumā no 7 - 15 gadiem.