Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs (ANIIC) izsludina pieteikšanos uz

 KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZATORA amatu

Darba vieta: Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Vakanto vietu skaits: 1

Mēnešalga – EUR 890

Pieteikšanās vakancei: līdz 2024. gada 31.jūlijam

Galvenie amata pienākumi

 1. izstrādā iestādes pasākumu kalendāro plānu;

 1. izstrādā pasākumu nolikumus, scenārijus, tāmes;

 1. koordinē, organizē un vada iestādes rīkotos pasākumus;

 1. informāciju par organizētajiem pasākumiem ievieto iestādes mājas lapā un sociālajos kontos, uztur tos;

 1. veido pasākumu afišas, diplomus, dažādus paziņojumus utt.

 1. veic telpu noformēšanu pasākumiem, atbild par muzikālo noformējumu un fotografēšanu pasākumos, atbild par stendu noformēšanu un informācijas izvietošanu uz tiem;

 1. koordinē un organizē pasākumus skolēnu brīvlaikos.

Prasības pretendentiem

 • Augstākā  vai vidējā speciālā izglītība kultūras vai izglītības jomā.

 • Praktiskā pieredze – pasākumu organizēšanā un vadīšanā, scenārija un vizuālā noformējuma veidošanā.

 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas zināšanas.

 • Teicamas digitālās prasmes – afišu un publikāciju veidošana, sociālo tīklu uzturēšana.

 • Teicamas komunikācijas, sadarbības un organizatora prasmes.

 • Spēja racionāli un patstāvīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību.

Pretendenti pieteikumu aicināti iesniegt:

 1.  klātienē, Aizkraukles novada Interešu izglītības centrā Spīdolas ielā 11, darba dienās no plkst. 9:00 - 16:00

VAI

 1. sūtot uz e-pastu: aiic@aizkraukle.lv,   ar norādi “Kultūras pasākumu organizatora amatam”.

Mēs piedāvājam:

 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām).

 • Radošu darba vidi.

 • Profesionālās attīstības un pilnveides iespējas.

 • Draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Pretendenta pieteikums sastāv no:

 • Pieteikuma (motivācijas vēstules).

 • Dzīves un darba gaitu apraksta (CV).

 • Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijām, t.sk. pēdējo trīs gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas.