Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs aicina darbā:

Interešu izglītības pedagogu programmā "Tehniskais dizains un modelēšana


Darba pienākumi

Īstenot interešu izglītības programmu “Tehniskais dizains un modelēšana”, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentam:

• izglītība atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 6.,7. punktiem (https://likumi.lv/ta/id/301572-noteikumi-par-pedagogiem-nepieciesamo-izglitibu-un-profesionalo-kvalifikaciju-un-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides);

• profesionālā pilnveide, kas norāda uz tehniskās jaunrades jomas apguvi (pašmācības ceļā, kursi, apliecinājumi utt.);

• pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, radoša pieeja jauniešu talantu pilnveidei vai intereses radīšanai;

• prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

• labas saskarsmes un sadarbības prasmes;

• obligātā veselības pārbaude un sadarbspējīgs vakcinācijas pret COVID-19 sertifikāts

Piedāvājums

• 7-10 stundas nedēļā (alga mēnesī bruto 194,00 – 277,00 eur);

• uz nenoteiktu laiku;

• darbs pēcpusdienās – 2 reizes nedēļā;

• radošs, atsaucīgs kolektīvs;

• darba uzsākšanas brīdis –2022.gada janvāris

Pieteikuma dokumenti un iesniegšana

Dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV) nosūtāms uz e-pastu: aiic@aizkraukle.lv

Pēc pieteikuma saņemšanas – sazināsimies ar pretendentu!