Pieaugušo izglītības speciālista vakancei pieteikšanos pagarinām līdz 10.05.2024.

Izglītības darba speciālists


Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs (ANIIC) izsludina pieteikšanos uz IZGLĪTĪBAS DARBA SPECIĀLISTA (pieaugušo izglītībā) amatu

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku, 0.85 likme

Vakanto vietu skaits: 1

Pieteikšanās vakancei: līdz 2024. gada 08.03.2023.

Darba alga:  1042 eiro

Galvenie amata pienākumi:

 • regulāri apzināt un apkopot novada iedzīvotāju izglītības vajadzības, darba devēju pieprasījumu, izglītības iestāžu piedāvājumu pieaugušo izglītības jomā;
 •   identificēt pieaugušo izglītības mērķa grupas pašvaldībā, to vajadzības un šķēršļus iedzīvotāju dalībai mācībās;
 •   veicināt mūžizglītības kultūru pašvaldībā, informējot sabiedrību par pieaugušo izglītības jautājumiem un palielinot izpratni par regulāru prasmju pilnveides nozīmi un motivāciju iesaistīties;
 • popularizēt pieaugušo izglītības piedāvājumus Aizkraukles novadā un tuvākajā reģionā, apkopojot un regulāri aktualizējot informāciju par pieaugušo izglītības iespējām;
 • informēt, konsultēt un sniegt atbalstu novada iedzīvotājiem par tālākizglītības iespējām;
 • sadarboties ar citām izglītības iestādēm, pašvaldību un valsts institūcijām;
 •   nodrošināt pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu, organizējot kursus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un strādājošajiem;
 •  sagatavot un iesniegt projekta pieteikumus, iepirkuma/izsludinājumu piedāvājumus, kuri paredz īstenot pieaugušo izglītības apmācības un citas aktivitātes, arī starptautiskā līmenī;
 •  organizēt konferences, seminārus, nometnes, citus ar mūžizglītību saistītus izglītojošus pasākumus;
 • prezentēt iestādi un tās darbu, kas attiecas uz pieaugušo apmācību.

Prasības pretendentiem:

 •  augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība;
 •  labas valsts valodas zināšanas, obligāti vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
 • labas organizatoriskās, saskarsmes, digitālās prasmes, prezentācijas spējas;
 •  spēja strādāt ārpus darba laika, atrodoties komandējumos un veikt pienākumus ārpus darba vietas;
 • spēkā esošo likumu, rīkojumu, noteikumu pārzināšana, kas attiecas uz šī amata pienākumiem un darba līgumā noteiktā darba apjoma izpildi.

Pretendentiem pieteikumu sūtīt uz e-pastu [email protected]

Pretendenta pieteikums sastāv no:

 • Pieteikuma vēstule (īss apraksts par motivāciju un vakancei noderīga līdzšinējā pieredze).
 • Informācija par sevi (CV - dzīves un darba gaitu pārskats, vakancei noderīga profesionālā pilnveide, valodu zināšanas).