Aizkraukles novada Interešu izglītības centram piešķirta Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” KVALITĀTES ZĪME, kas jau tuvākajā laikā sniedz iespēju uzņemt Eiropas brīvprātīgā darba veicēju Aizkrauklē.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir pieņēmusi lēmumu no 28.03.2022. līdz 31.12.2027. piešķirt ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmi Aizkraukles novada Interešu izglītības centram partnerorganizācijas lomai - brīvprātīgo uzņemšanai, atļaujot vienlaicīgi uzņemt ne vairāk kā 2 brīvprātīgos individuālā brīvprātīgā darba aktivitātē un partnerorganizācijas lomai - brīvprātīgo atbalstam, ļaujot nosūtīt Latvijas jauniešus brīvprātīgā darba veikšanai kādā citā valstī.

Kvalitātes zīmes iegūšana nozīmē to, ka Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs ir tiesīgs īstenot programmas Brīvprātīgā darba projektus, kuru mērķis ir popularizēt solidaritāti kā vērtību, palīdzēt risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus un uzlabot brīvprātīgā kompetences, īstenojot regulāras un strukturētas pilna laika brīvprātīgā darba aktivitātes, gan uzņemot brīvprātīgos jauniešus Aizkrauklē, gan dodot iespēju arī Latvijas jauniešiem veikt brīvprātīgo darbu kādā no valstīm.

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un organizāciju iesaistīšanos pieejamos un kvalitatīvos solidaritātes pasākumos, stiprināt solidaritāti un demokrātiju Eiropā un ārpus tās, risināt sociālās un humānās palīdzības izaicinājumus, īpaši sekmējot sociālo iekļaušanu, vienlaikus uzlabojot un apstiprinot iegūtās kompetences, kā arī veicinot jauniešu nodarbinātību un pāreju uz darba tirgu.

Kvalitātes zīme ir apliecinājums, ka organizācija spēj veikt augstas kvalitātes solidaritātes aktivitātes saskaņā ar programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” principiem, mērķiem un prasībām. Kvalitātes zīme ir pirmais solis, lai uzņemtu brīvprātīgo savā organizācijā un risinātu vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, organizējot dažāda veida aktivitātes, kuras tiek finansētas no programmas līdzekļiem.