Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs nodrošina kvalitatīvu, daudzveidīgu interešu un neformālās izglītības pieejamību ikvienam Aizkraukles novada iedzīvotājam mūža garumā, neatkarīgi no tā vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

 
FACEBOOK BĒRNI
 
FACEBOOK PIEAUGUŠIE
 
INSTAGRAM