2002.gadā oficiāli tika nodibināta sabiedriskā organizācija “JES”. Organizācija sākotnēji darbojās Latvijas Jaunatnes padomē, piedalījās konferencēs u.c.

Biedrības  devīze: Mēs nekad nesakām “NĒ”, mēs vienmēr sakām “YES” ! Jo mēs esam “JES”.

Biedrības mērķi:

 • veidot jaunatnes politiku Aizkraukles novadā;
 • veicināt jauniešu neformālo izglītību, iesaistot jaunatni pašvaldības darbā un attīstot līderisma iemaņas;
 • izglītot par bērnu un jauniešu tiesībām;
 • veicināt sociāli atstumto jauniešu integrāciju;
 • popularizēt Eiropas vienotības ideju, veicinot demokrātiju, iecietību un cilvēktiesību ievērošanu, informējot un izglītojot jaunatni un veicinot tās iniciatīvas un līdzdalību, rosinot jaunatnes sadarbību vienotas demokrātiskas Eiropas veidošanā, atbalstot Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā;
 • veicināt jauniešu personisko izaugsmi sociālajās, politiskajās, sporta un kultūras norises vietējā, valsts un starptautiskā mērogā;
 • veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā;
 • organizēt pasākumus gan jauniešiem, gan bērniem un citām vecuma grupām.

Biedrības mērķu sasniegšanai īstenojam sekojošus uzdevumus:

 • veidojam seminārus jauniešiem par projektu rakstīšanu, aizstāvēšanu un ieviešanu;
 • organizējam kopīgus un izglītojošus pasākumus jaunatnei;
 • veicinām pieredzes apmaiņu ar citu pašvaldību un valstu jauniešiem;
 • nodrošinām iespēju apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;
 • nodrošinām iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
 • nodrošinām jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību;
 • atbalstām un veicinām jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;
 • piedalāmies starptautiskās jaunatnes sabiedriskajās akcijās;
 • pārstāvam jauniešu intereses citās biedrībās, nodibinājumos, personu apvienībās, valsts un pašvaldību iestādēs;
 • piedalāmies Latvijas valsts un Eiropas Savienības rīcībpolitikas veidošanā.

Biedrības “JES” īstenotie projekti:

 1. Eiropas Savienības programmma „Jaunatne” Eiropas brīvprātīgo darba apakšprogrammā (Akcija 2) nosūtīšanas projektā „Kinderheim Keck”, līguma Nr. LV – 21- 39- 2004 – R2 , tika nosūtīts Agnis Zībergs.
 1. Eiropas Savienības programmma „Jaunatne” Eiropas brīvprātīgo darba apakšprogrammā (Akcija 2) nosūtīšanas projektā „Unicite Mideteranie”, līguma Nr. LV – 21- 38- 2004 – R2,  tika nosūtīta Elīna Juhņeviča.
 1. Eiropas Savienības programmma „Jaunatne” Eiropas brīvprātīgo darbs apakšprogrammā (Akcija 2)   uzņemšanas projektā „Visi kopā”, līguma Nr. LV – 21- 11- 2004- R1,   tika uzņemts Elojs Bailo Fontanes.
 1. Eiropas Savienības programmma „Jaunatne” Eiropas brīvprātīgo darbs apakšprogrammā (Akcija 2) uzņemšanas projektā „Visi kopā”, līguma Nr. LV – 21- 45- 2004- R2 ,  tika uzņemta Sonia Garsija Gutjereza.
 1. Eiropas Savienības programmmā „Jaunatne” Jaunatnes iniciatīvu apakšprogramm (Akcija 3)   – projektu „Aktīvajiem visas durvis vaļā!”, līguma Nr. LV – 31- 02- 2004- R1.
 1. Eiropas Savienības programmma „Jaunatne” Eiropas brīvprātīgo darba apakšprogrammā (Akcija 2) nosūtīšanas projektā „Park for people- a place for everyone”, līguma Nr. LV – 21- 58- 2005 – R2, tika nosūtīts Sergejs Arhipovs.
 1. Eiropas Savienības programmma „Jaunatne” Eiropas brīvprātīgo darba apakšprogrammā (Akcija 2) nosūtīšanas projektā „Park for people- a place for everyone”, līguma Nr. LV – 21- 59- 2005 – R2, tika nosūtīta Elga Boliņa.
 1. Eiropas Savienības programmma „Jaunatne” Eiropas brīvprātīgo darba apakšprogrammā (Akcija 2)   nosūtīšanas projektā „Park for people- a place for everyone”, līguma Nr. LV – 21- 9- 2005 – R1, tika nosūtīta Rita Buša.
 1. Eiropas Savienības programmma „Jaunatne” Eiropas brīvprātīgo darba apakšprogrammā (Akcija 2)   nosūtīšanas projektā „Park for people- a place for everyone”, līguma Nr. LV – 21- 98- 2005 – R3, tika nosūtīta Gunita Garanča.
 1. Eiropas Savienības programmma „Jaunatne” Eiropas brīvprātīgo darba apakšprogrammā (Akcija 2)   nosūtīšanas projektā „Park for people- a place for everyone”, līguma Nr. LV – 21- 97- 2005 – R3, tika nosūtīts Didzis Ceriņš.
 1. Eiropas Savienības programmma „Jaunatne” Eiropas brīvprātīgo darbs apakšprogrammā (Akcija 2)   uzņemšanas projektā „Connection between youth NGO’s in Aizkraukle”, līguma Nr. LV – 21- 124- 2004- R5,  tika uzņemts Steffen Strunkeit.
 1. Eiropas Savienības programmma „Jaunatne” Eiropas brīvprātīgo darbs apakšprogrammā (Akcija 2)   uzņemšanas projektā „Connection between youth NGO’s in Aizkraukle”, līguma Nr. LV – 21- 116- 2004- R5,  tika uzņemta Nolwenn Melchior.
 1. Eiropas Savienības programmma „Jaunatne” Eiropas brīvprātīgo darbs apakšprogrammā (Akcija 2) uzņemšanas projektā „Visi kopā”, līguma Nr. LV – 120- 45- 2004- R5,  tika uzņemta Sklaerenn Le Galloudec.
 1. Eiropas Savienības programmma „Jaunatne” Jaunatnes apmaiņas apakšprogrammā (Akcija 1)   – projekts „Rodamons ’05 – Social development and movment of the youth in a rural enviroment”, līguma Nr. LV – 11- 6- 2005- R1.
 1. Eiropas Savienības programmma „Jaunatne” Jaunatnes apmaiņas apakšprogrammā (Akcija 1)   – projekts „Rodamons ’05 – Social development and movment of the youth in a rural enviroment”, līguma Nr. LV – 11- 54- 2005- R2.
 1. Eiropas Savienības programmma „Jaunatne” Eiropas brīvprātīgo darbs apakšprogrammā (Akcija 2)   uzņemšanas projektā „Visi kopā”, tika uzņemta Sklaerenn Le Galloudec .
 1. Eiropas Savienības programmma „Jaunatne” Eiropas brīvprātīgo darbs apakšprogrammā (Akcija 2)   uzņemšanas projektā „Visi kopā”, tika uzņemts Steffen Strunkeit.
 1. Eiropas Savienības programmma „Jaunatne” Eiropas brīvprātīgo darbs apakšprogrammā (Akcija 2)   uzņemšanas projektā „Visi kopā”, tika uzņemta Nolwenn Melchior.
 1. Eiropas Savienības programmma „Jaunatne” Eiropas brīvprātīgo darbs apakšprogrammā (Akcija 2) nosūtīšanas  projektos Polijā piedalījās 4 bērnu nama bērni. Projektus rakstīja un bērnus uz Poliju veda Elīna un Ieva Juhņevičas, Sklaerenn Le  Galloudec. Jauniešu ar īpašām vajadzībām apmācības organizēja un vadīja Inga Gruznova.
 1. 2 projekti Eiropas Savienības programmā „Jaunatne” Jauniešu apmaiņas (Akcija 1) – projekti „Rodamons’05 – Social developement and movemento of youth in a rural environment”, līguma Nr. LV – 11-6-2005- R1 un LV-11-54-2005-R2, kuri notika Spānijā un Latvijā, piedaloties kopā 24 jauniešiem no Spānijas un Latvijas.
 1. Portugāles Nacionālajā Aģentūrā Eiropas Savienības programmā “Jaunatne” Jauniešu iniciatīvas – Nākotnes kapitāls (Akcija 3) – projektu “Que tu pensas no Alentejo” (“Ko tu domā Alentejo”), kura galvenais mērķis ir izpētīt, ko nozīmē dzīves kvalitāte jauniešu ikdienas dzīvē.
 1. Projekts Eiropas Savienības programmā “Jaunatne” jauniešu apmaiņas (Akcija 1) – RENCONTRE CULTURELLE ET ARTISTIQUE DE JEUNES – Jauniešu satikšanās kultūrā un mākslā.
 1. Eiropas Savienības programmā „Jaunatne darbībā” finansiāli tika atbalstīti trīs  biedrības „JES” nosūtīšanas  projekti jauniešu iniciatīva Akcija 2 – Eiropas brīvprātīgais darbs.
 1. Finansiālu atbalstu guva VAS „Hipotēku un zemes banka ”Klientu kluba „Mēs paši” labdarības projektu konkursa  projekts „Palīdzēsim cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”.

Biedrībā darbojās aptuveni 50 jaunieši, kuri cieši sadarbojas ar Aizkraukles novada Jauniešu domi, Aizkraukles novada pašvaldību, Aizkraukles pilsētas Kultūras namu un citām iestādēm.

Kontakti

Biedrības “JES”

Epasts: jesbiedriba@gmail.com

Mājas lapa:

www.biedriba-jes.mozello.lv