Biedrība “Morfejus"


Biedrības dibinātāji ir draugi no skolas sola. Ideja par biedrības dibināšanu ir radusies vasaras sākumā, kad iepriekšējā biedrība, kurā mēs darbojāmies, pārstāja eksistēt, bet mēs gribējām, lai darbs ar jauniešiem neapstātos, – tāpēc mēs esam izveidojuši biedrību “Morfejus”. 

“Tā ir jauniešu iniciatīva un apliecinājums vēlmei turpināt iesaistīt vienaudžus dažādās aktivitātēs un pasākumu organizēšanā”


https://morfejus.lv/?fbclid=IwAR29EC6eTZBZ878gWVBx1JOiwcxkpe8uRUkRBGnLNnLl1gGoIcky7M99_BU

https://www.facebook.com/morfejus                      

 https://www.instagram.com/biedriba.morfejus/                                              

Jauniešu biedrība SOLIS

Jauniešu biedrība “SOLIS” (agrākais nosaukums - Kokneses jauniešu biedrība) piedzima 2011.gada 30.novembrī pēc koknesieša Jāņa Baloža iniciatīvas. Kopā sapulcējās ap desmit aktīvākie Kokneses jaunieši, no kuriem valdē darbojās Jānis Balodis, Māra Bitāne un Imants Ungurs. Pirmos darbības gadus īstenojām vairākus pasākumus vietējiem jauniešiem un uzrakstījām pāris projektus.  
Kopš 2020.gada atsākām aktīvu darbošanos, nu jau jaunā sastāvā, jo valdē pievienojās Ieva Ūtēna – pieredzējusi speciāliste darbā ar jauniešiem. Ieva un Māra kopā ar jauniešiem ir īstenojušas vairāk kā 10 projektus, kas vērsti uz jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu Aizkraukles novadā, jaunu prasmju un zināšanu apguvi, uz savu spēju un potenciāla attīstīšanu. Biedrība ir saņēmusi Aizkraukles novada pašvaldības Jaunatnes gada balvu 2021 nominācijā “Politiskās līdzdalības veicinātājs”.
2022.gadā nomainījām nosaukumu un kļuvām par Jauniešu biedrību “SOLIS”. Mēs vēlamies palīdzēt ikvienam jaunietim būt drosmīgam, pašpārliecinātam un spējīgam spert soli tālāk savu sapņu un mērķu sasniegšanā. Mūsu darbs ir kādu brīdi soļot blakus jaunietim viņa varoņa ceļojumā, lai palīdzētu saskatīt visas dzīves sniegtās iespējas un apzināties savu spēku. Kopā ar entuziastiem un sadarbības partneriem īstenojam izaugsmes darbnīcas, nodarbības, meistarklases un neformālās izglītības aktivitātes gan jauniešiem, gan jaunatnes organizācijām.

Dzīvot - nozīmē nepārtraukti virzīties uz priekšu.
/Džonsons S./


https://www.facebook.com/jauniesubiedribasolis
https://www.instagram.com/solis_biedriba/
https://biedribasolis.lv/
"Jauniešu biedrība - CENTRS" darbības mērķis - attīstīt jaunatnes pilsoniskās līdzdalības prasmes, lai aktīvi iesaistītos sabiedriskajos procesos vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī, veicināt jaunatnes iesaistīšanos neformālās izglītības procesos; radīt vietu un iespēju lietderīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku.
Veicināt aktīvu un veselīgu dzīves veidu, organizējot sporta un aktīvās atpūtas pasākumus, popularizēt vides izglītību, akcentējot "zaļo domāšanu un zaļo dzīves stilu". Organizēt karjeras izglītības aktivitātes Pļaviņu novadā, iesaistīties karjeras izglītības procesos Latvijā, popularizēt brīvprātīgā darba ideju. Vietējās kopienas dzīvē integrēt jauniešus ar invaliditāti, sociālā riska jauniešus, veicināt sadarbību ar NVO Latvijā, ārvalstīs.