Biedrība “Morfejus"


Biedrības dibinātāji ir draugi no skolas sola. Ideja par biedrības dibināšanu ir radusies vasaras sākumā, kad iepriekšējā biedrība, kurā mēs darbojāmies, pārstāja eksistēt, bet mēs gribējām, lai darbs ar jauniešiem neapstātos, – tāpēc mēs esam izveidojuši biedrību “Morfejus”. 

“Tā ir jauniešu iniciatīva un apliecinājums vēlmei turpināt iesaistīt vienaudžus dažādās aktivitātēs un pasākumu organizēšanā”


https://morfejus.lv/?fbclid=IwAR29EC6eTZBZ878gWVBx1JOiwcxkpe8uRUkRBGnLNnLl1gGoIcky7M99_BU

https://www.facebook.com/morfejus                      

 https://www.instagram.com/biedriba.morfejus/                                              

Jauniešu biedrība SOLIS

KOKNESES JAUNIEŠU BIEDRĪBA (KJB) ir Kokneses novada jauniešu dibināta organizācija, kuras mērķi ir:
  1. veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzot bērniem un jauniešiem sagatavoties patstāvīgai darba dzīvei un integrācijai strauji mainīgā sabiedrībā;
  2. iesaistīt bērnus un jauniešus harmoniskas, sakoptas vides veidošanā un līdzsvarotas attīstības veicināšanā savā pagastā, pilsētā, valstī;
  3. veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Dibināta 2011.gada 30.novembrī. Dzīvojam Kokneses novada domes piešķirtā telpā, ko paši esam izveidojuši un turpinām veidot pēc pašu ieskatiem. Organizācija un tās valde veido sadarbību ar lielākām un pieredzes bagātākām organizācijām, lai gūtu pieredzi. KJB nebaidās paust savu viedokli un ir gatava aizstāvēt Kokneses novada jauniešus. Par KJB biedru var kļūt jebkurš jaunietis, kura interesēs ir veicināt jauniešiem labvēlīgas vides izveidi Kokneses novadā.

Dzīvot - nozīmē nepārtraukti virzīties uz priekšu.
/Džonsons S./


https://www.facebook.com/YouthSocietyOfKoknese/about/?ref=page_internal

https://www.instagram.com/kjb_biedriba/

http://jauniesi.weebly.com/par-kjb.html

"Jauniešu biedrība - CENTRS" darbības mērķis - attīstīt jaunatnes pilsoniskās līdzdalības prasmes, lai aktīvi iesaistītos sabiedriskajos procesos vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī, veicināt jaunatnes iesaistīšanos neformālās izglītības procesos; radīt vietu un iespēju lietderīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku.
Veicināt aktīvu un veselīgu dzīves veidu, organizējot sporta un aktīvās atpūtas pasākumus, popularizēt vides izglītību, akcentējot "zaļo domāšanu un zaļo dzīves stilu". Organizēt karjeras izglītības aktivitātes Pļaviņu novadā, iesaistīties karjeras izglītības procesos Latvijā, popularizēt brīvprātīgā darba ideju. Vietējās kopienas dzīvē integrēt jauniešus ar invaliditāti, sociālā riska jauniešus, veicināt sadarbību ar NVO Latvijā, ārvalstīs.