Pieaugušo izglītības iespējas Aizkraukles novadā

Aizkraukle

 •  Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs
 •  Aizkraukles Uzņēmējdarbības centrs 
 • Aizkraukles kultūras centrs
 • Aizkraukles pilsētas/pagasta bibliotēka 
 • Aizkraukles profesionālā vidusskola 
 • NVO -piemēram, "Aizkraukles reģionālā 
 • Tautskola" 
 • LLKC 
 • Izglītības iestādes
 •  Mācību firmas - "Buts", autoskolas u.c. 
 • Radošās studijas - LAPA

Jaunjelgavas apvienība

 •  Kultūras centri, nami
 • Bibliotēkas 
 • NVO - "Radi", "Kultūras veicināšanas biedrība", "Ekociemats", "Staburags", "Daugavas abi krasti" u.c.
 • Izglītības iestādes

Kokneses apvienība

 • Kultūras centri, nami
 • Bibliotēkas 
 • Izglītības iestādes
 •  Radošās apvienības - "MTelpa"
 • NVO - "Baltaine", "Dunense", "Irši iedvesmo", "Pērses krasts"u.c.

Skrīveri

 • Kultūras centrs 
 • Bibliotēka 
 • NVO
 •  Radošās apvienības - "RaDaDa"
 • Izglītības iestādes

Pļaviņu apvienība

 • Kultūras centri/nami
 • Bibliotēkas 
 • NVO - "Kopsolis", "Pļaviņu pļāvēji", "Laime saimē", "Klintaines Dzirnas", "Ābeļziedi" u.c. 
 • Izglītības iestādes

Neretas apvienība

 • Kultūras centri/nami
 • Bibliotēkas 
 • NVO - "Ērberģietes", "Upmales mantinieki", "Sēļu klubs" u.c.
 • Izglītības iestādes

Pieaugušo izglītība ANIICBezdarbnieku un darba meklētāju apmācība

Laikā, kad apstākļi darba tirgū un tehnoloģijas mainās ļoti strauji, neformālā izglītība ir viens no veidiem, kā īsā laikā papildināt zināšanas, sagatavojoties jauniem darba piedāvājumiem vai pārkvalificējoties. AIIC piedāvātie kursi, apmācības, semināri un lekcijas tiek organizēta atbilstoši izglītojamo interesēm un pieprasījumam.

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu, sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru AIIC nodrošina dažādas neformālās izglītības programmas ar kuponu metodi darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanai, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.