NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS “MANU PERSONĪGO FINANŠU PLĀNOŠANA” ĪSTENOŠANA SKRĪVEROS


Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju un Latvijas Banku realizēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) neformālās izglītības programmu “Manu personīgo finanšu plānošana”.

Programmas pilotēšana norisinājās no 16.11.2023. līdz 07.12.2023. Skrīveros, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā. Nodarbības vadīja skolotāja Silvija Strautmane. Programma tika pielāgota dalībnieku zināšanām un prasmēm un nokomplektēta mācību grupa 9 personu sastāvā.

Neformālās izglītības programma “Manu personīgo finanšu plānošana” sastāvēja no 6 moduļiem:

  1. Ienākumi un izdevumi

  1. Mana pensija.

  1. Mans budžets.

  1. Uzkrājumi un to veidi.

  1. Mans drošības spilvens”.

  1. Apdrošināšana.

Mācību dalībnieki noslēgumā atzina, ka visu tēmu izzināšana bija vērtīga, jo ikdienā pietrūkst nepieciešamo prasmju - kā aprēķināt savu algu, kā iedalās nodokļi, kā atšķiras pensijas 1., 2. un 3. līmenis, kā plānot savu budžetu, kas ir uzkrājumi un tā veidi, kāpēc nepieciešams “drošības spilvens” un cik svarīga ir apdrošināšana. Noslēguma aptaujā visi dalībnieki ne tikai novērtēja kopējo ieguvumu mācībās, bet arī uzslavējot skolotājas darbu, atzīstot to par izcilu. Dalībnieki atzina, ka sarežģītākās tēmas mācību laikā bijušas par uzkrājumiem un to veidiem un apdrošināšanu kā arī grūtības sagādāja budžeta plānošana. Mācību programmas noslēgumā dalībniekiem tika izsniegta apliecība par programmas moduļu apguvi 21 stundu apjomā.

Kursa skolotāja Silvija Strautmane vērtējot mācības kopumā atzina, ka dalībnieki pilnībā izprata tēmas tikai praktiski darbojoties, veicot grupas darbus un pēc tam tos pārrunājot. Turklāt, nākotnē vajadzētu turpināt šādas izglītojošas nodarbības, lai cilvēki varētu izprast savas finanses un ikdienas jautājumos droši paļautos uz savām zināšanām.


Informāciju sagatavoja Ivonna Broka

Aizkraukles novada Interešu izglītības centra


 AIZKRAUKLĒ SENIORI APGŪST DIGITĀLĀS PRASMES

  

 
 

Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju realizēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) neformālās izglītības programmu “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”.

Lai realizētu programmas pilotēšanu par  projekta mērķauditoriju šoreiz tika izvēlēti seniori. Kuri 2023.gada sākumā apguva datorprasmes, sadarbībā ar Aizkraukles novada Interešu izglītības centra organizētiem kursiem. Pēc senioru lūguma mācības turpināt un attīstīt digitālās prasmes, tika uzrunāti Aizkraukles senioru biedrības “Askrāde” seniori un nokomplektēta mācību grupa, 10 personu sastāvā.

Programmas pilotēšana Aizkrauklē notika no 07.11.2023. līdz 28.11.2023. Nodarbības notika Aizkraukles novada Interešu izglītības centrā un tās vadīja Agnese Sprukte-Leitāne. Šī programma tika pielāgota senioru vajadzībām un spējām, pirms tam aptaujājot seniorus, tika noskaidrotas mācību vajadzības un prasmes. 

Neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” sastāv no 7 moduļiem:

1. modulis - Digitālās pamatprasmes ikdienas dzīvei.
2. modulis - Digitālo prasmju pielietošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā.
3. modulis - Digitālo pakalpojumu veidi, nepieciešamie rīki un to izmantošanas ieguvumi ikdienas dzīves situāciju risināšanai.
4. modulis - Drošības pamatprincipi digitālo pakalpojumu izmantošanā.
5. modulis - Digitālo pakalpojumu izmantošanai nepieciešamie rīki.
6. modulis - Interneta banku izmantošana un ikdienas norēķinu veikšana.
7. modulis - Latvija.lv portāls un savas pensijas iemaksu uzkrājumu veidošana.

Mācību programmas noslēgumā seniori ieguva apliecības par neformālās izglītības programmas apguvi 21 stundu apjomā. Seniori izteica pateicību par šādu iespēju, kā arī uzslavēja programmas kvalitāti un sniegtās zināšanas mācību laikā. Kā būtiskākos ieguvumus mācību procesā seniori atzina e-paraksta (eID kartes) un e-pakalpojumu lietošanu, informācijas un pārvaldīšanas funkcijas Latvija.lv portālā, informācijas meklēšanu un pārsūtīšanu internetā, dokumentu un bilžu pārvaldīšanu, ekrānuzņēmuma uzņemšanu, QR koda lietošanu un sava mobilā telefona pārvaldību. Senioriem bija iespēja iepazīties arī ar mākslīgā intelekta priekšrocībām. Kā arī nodrošinājām iespēju individuāla atbalsta sniegšanai dažādos digitālo prasmju jautājumos.

Visi seniori atzina, ka labprāt turpinātu šādas apmācības, jo ieguvums bija ļoti liels. Šīs nodarbības ir sniegušas senioriem iespēju iepazīties ar jaunām tehnoloģijām un attīstīt savas prasmes, kas ir ļoti svarīgas mūsdienu digitālajā vidē.

Informāciju sagatavoja Ivonna Broka

Aizkraukles novada Interešu izglītības centra izglītības darba speciāliste

28.11.2023.

Foto /sakums/pieaugusie/gallery/params/group/252100/#slice1842650