Ar interešu izglītības pasākumu un konkursu nolikumiem var iepazīties Valsts izglītības satura centra mājaslapā: 

 https://www.visc.gov.lv/lv/pasakumi-pa-interesu-izglitibas-jomam