Aizkraukles novada Interešu izglītības pasākumu plāns 2023./2024. mācību gadam *

AKTUALIZĒTS 26 .04.2024.

  Datums   Pasākums Nolikums   Vieta  Rezultāti 
 

Novembris

24.11.2023. 10:00

  Piedaugavas novada Stāstnieku konkurss
 “Teci, teci, valodiņa”. Reģionālais konkurss

Teci, teci valodiņa_2023_pusfināls-2.pdf

 Pļaviņu vidusskola, Daugavas 101, Pļaviņas  
 

Decembris

2.12.2023.

  Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa”. Fināls. Teci, teci valodiņa-2023-nolikums-finals-1.pdf   Rīgas Latviešu biedrības nams  
 

5.12. 11.00 14.00

ATCELTS

  Seminārs Skatuves runas pedagogiem
  Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”,    Kr. Barona ielā 99  
Janvāris
  Iesūtīt līdz 15.01.(pasta zīmogs)
 

52. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss “Lidice 2024". Tēma “Karavāna”.

Darbu iesūtīšana, iesniegšana atbilstoši nolikumam.

lidice_2024.pdf   Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, Rīga   
Februāris
7.02.
 
Izglītības iestāžu koru kopmēģinājums    Aizkraukles novada vidusskola   

  21.02.

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024” 1.kārta   nolikums_balsis_2024_Aizkraukle.docx
nolikums_balsis_2024_Aizkraukle-1.pdf 
Aizkraukles novada vidusskola   
 

22.02.

14.00

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam”. Reģionālais konkurss nolikums_nblr_2024_071223.doc Rīgas 45.vidusskola  protokols-22_02-rigas-45_vidusskola.pdf 
23.02.  Piedaugavas un Vidzemes Piejūras bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums/skate reg_sarikojumi_2024.pdf Lēdurga protokols_peptregion_sarikojumi.pdf 
Marts 
Iesūtīt video līdz 1.martam
 Skatuves runas priekšnesumu video konkursa 1.kārta  skatuves-runa_2024_aizkraukle.docx  Aizkraukles novadsprotokols_skat_runa_Aizkraukle_2024-1.pdf 
5.03.   Aizkraukles novada izglītības iestāžu  tautas deju kolektīvu kopmēģinājums    Jaunjelgavas kultūras centrā   
  7.03. Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024”. 2.kārta  nolikums_balsis_2024.docx  Bauska  
  19.03.


Aizkraukles novada izglītības iestāžu  tautas deju kolektīvu kopmēģinājums

  Jaunjelgavas kultūras centrā    

  
20.03.
 Aizkraukles novada izglītības iestāžu koru repertuāra  konkursa 1.kārta
Nolikums word
Nolikums pdf  
Aizkraukles novada vidusskola  Aizkraukle_1karta-1.pdf 
20.03.   Stāstnieku Konkurss “Anekdošu virpulis” 2024  2024_anekdosu_virpulis_nolikums_novada.doc  A.Pumpura Lielvārdes muzejā, E.Kauliņa alejā 20   

  Iesūtīt ANIIC līdz 21.03.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-izstāde “Saules ritmi” 1.kārta   SAULES_RITMI.nolikums.docx Izglītības iestādēs saules_ritmi_rezultati-2.pdf
 Aprīlis
1.04.

“Anekdošu virpulis”. Fināls  

Anekdošu_virpulis_2024.docx  Rīgas Latviešu biedrības nams rezultati-anekd-virp-2024.pdf 
  4.04. 4./5.-9.klašu koru, 5.-12. klašu koru un profesionālās izglītības iestāžu un koledžu meiteņu  koru konkursa 2.kārta  
Nolikums_kori_konsolidēts_110124.doc 
 
 Jelgavas 4.vidusskola 
5.04.  Skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārta   skatuves-runa_2024__2_.docx Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs   protokols_kopsavilkums-jekabpils.pdf 
 6.04. Garīgās mūzikas festivāls “Soli Deo Gloria  Nolikums SOLI_DEO_GLORIA_2024.docx   Aizkraukles Svētās Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu baznīca   

10.04.

12:00

  Aizkraukles novada skolu jaunatnes deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes skate  nolikums_repertuara_parbaude_2024
eald_2024_koprepertuars-1.docx
eald_2024_grafiks.docx
eald_2024_pieteikuma_anketa.docx
eald_2024_kriteriji.doc
Aizkraukles kultūras centrs   DEJU_SKATES_REZULTATI_2024.pdf
12.04.
9.30-11.30

Piedaugavas novada folkloras kopu kopmēģinājums. 

   Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola 
 17.04.  Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-izstāde “Saules ritmi” 1.kārta     2karta_Zemgales_Saules_ritmi_2024-1.docxJelgava, Jaunrades nams "Junda" zemgale_protokols.xlsx 
 19., 20.04.  XVII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls "...un es iešu un iešu"xvii-latvijas-bernu-un-jauniesu-teatru-festivals-nolikums__1_-2.docx Valmiera, Viestura vidusskola  
20.04. Tradicionālais muzicēšanas konkurss  "KLABERJAKTE 2024. " finālsklaberjakte_2024-1.docx  Rīgas Latviešu biedrības nams, Rīga 
  20.04.  Dziesmu dziedu, kāda bija 2024. Fināls  dziesmu_dziedu_2024-1.docx   Rīgas Latviešu biedrības nams, Rīga  
  20.04.  Tradicionālais dejošanas konkurss "Vedam danci 2024". Fināls  vedam_danci_2024-1.docx  Rīgas Latviešu biedrības nams, Rīga   
 25.04. Jaukto koru un profesionālās izglītības iestāžu un koledžu jaukto koru konkursa 2.kārta  nolikums_kori_konsolidets_110124.pdf Jelgavas 4. vidusskola 
 30.04.Aizkraukles novada izglītības iestāžu koru kopmēģinājums  Aizkraukles novada vidusskola  
Maijs 
3.05.
III Tautas mūzikas festivāls nolikums_t_muz_festivals_10_11_2023.docx  Saldū, Saldus bērnu un jaunatnes centrā 
 18.-19.05. Nacionālais sarīkojums "Skanēt skan staigājot, garu mūžu dzīvojot"  Zasa, Jēkabpils novads 
 24.05. Tautas deju festivāls 'Latvju bērni danci veda"nolikums_latvju_berni_danci_veda_2024-003.pdf Dobele  
 25.05.  Tautas deju festivāls 'Latvju bērni danci veda"  nolikums_latvju_berni_danci_veda_2024-003-1.pdfVentspils  
  
25.05.
  Dziesmu diena   Staburaga pagasts, Vīgantes parks   
 Jūnijs
1.06.
  Aizkraukles novada svētki “Radu un daru savam novadam”  Koknese  
 6.,7.06.VI Latvijas skolu jaunatnes teātra festivāls-parāde "2x2 IR PIECI" teatru-festivals_2024.pdf Jūrmala 

*Plāns publicēts 30.10.2023. tas var tikt mainīts un papildināts

Izglītības iestādes no sava budžeta sedz transporta un ēdināšanas izdevumus.

Atbildīgā kontaktpersona par skatēm un konkursiem Aizkraukles novadā ir Aizkraukles novada Interešu izglītības centra metodiķe Sandra Popenkova, [email protected], 26396089