Kontakti
Rekvizīti
Aizkraukles Interešu izglītības centrs

Reģ. nr. 40900006725

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs: 455192023

Juridiskā adrese: Spīdolas iela 11, Aizkraukle,                                    

Aizkraukles novads, LV 5101

Tālrunis (bērni, jaunieši): 65122862; 26699677

Tālrunis (pieaugušie): 65133902; 29372201 vai 27271230

E-pasts: aiic@aizkraukle.lv 

Iestādes izglītības  programmas var tikt īstenotas sekojošās adresēs:                

  • Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101;
  • Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101;
  • kā arī citās Aizkraukles novada iestādēs.

Maksātājs:

Aizkraukles novada pašvaldība

Adrese: Lāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101                         

Pašvaldības reģ. nr. 90000074812

AS SEB banka, Kods UNLALV2X,  

Konts LV28 UNLA 0035 9001 3030 2

Saziņai ar mums 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai, Aizkraukles Interešu izglītības centrs iesaka izmantot zemāk izveidoto saziņas formu. Rakstiet mums savu interesējošo jautājumu un mēs Jums atbildēsim!

Ievadot informāciju saziņas formā, Jūs uzņematies pilnu atbildību par tās saturu. Ja Jūsu nosūtītajā vēstulē būs personu cieņu aizskarošs teksts, AIIC patur tiesības neatbildēt uz to.