Eiropas solidaritātes korpuss
Jaunumi

Par

Esi vecumā no 18 līdz 30 gadiem un vēlies palīdzēt plašākai sabiedrībai Eiropā un ārpus tās?

Vari to darīt, izmantojot finansējumu un atbalstu no Eiropas Solidaritātes korpusa, kas palīdz jauniešiem piedalīties projektos, kuri sniedz labumu kopienām ārvalstīs vai savā valstī.

Šie projekti ļauj gūt iedvesmojošu un vērtīgu pieredzi, turklāt tā ir iespēja panākt pārmaiņas, vienlaikus attīstot savas prasmes un kompetences.

Ko vari darīt tu?

Ir iespējams īstenot šādas aktivitātes:

  • brīvprātīgais darbs
  • stažēšanās (šogad vēl ir iespējams stažēties, izmantojot finansējumu no iepriekšējās programmas budžeta, taču ņem vērā, ka jaunajā 2021.–2027. gada programmā šādas iespējas vairs nebūs)
  • darbs (šogad vēl ir iespējams strādāt, izmantojot finansējumu no iepriekšējās programmas budžeta, taču ņem vērā, ka jaunajā 2021.–2027. gada programmā šādas iespējas vairs nebūs)
  • vietējie solidaritātes projekti

Tās var būt visdažādākajās jomās — izglītība un apmācība, pilsoniskums un demokrātiskā līdzdalība, vide un dabas aizsardzība, migrācija, kultūra un daudzas citas.

Kā tas darbojas?

Eiropas Solidaritātes korpusa finansējums organizācijām tiek piešķirts dotāciju veidā, izmantojot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

Jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties šādās aktivitātēs, jāreģistrējas Eiropas Solidaritātes korpusa portālā. Minētais portāls ir vieta, kurā jaunieši un organizācijas, kam ir dotācija, var organizēt aktivitātes un atrast sadarbības partnerus.

Kas vada korpusu?

Eiropas Solidaritātes korpusu pārvalda Eiropas Komisija.

To uz vietas īsteno dažādas struktūras: