Interešu izglītības darba plāns  2023./2024.m.g.

DARBA_PLANS_2023_2024.pdf