Bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivāls „Soli Deo Gloria”

Festivāla tradīcija tika aizsākta 2017. gadā Kuldīgā, tās iniciators ir diriģents Eduards Grāvītis. Festivāla mērķis  - ar mūzikas palīdzību nostiprināt bērnos un jauniešos tradicionālās garīgās vērtības – ticību, mīlestību,  savstarpēju sapratni un iejūtību.

IV  Garīgās mūzikas festivāls 

„Soli Deo Gloria”


2024.gada 6.aprīlī  Aizkraukles Svētās Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu baznīcā


Aizkraukles Svētās Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu baznīcā ceturtajā garīgās mūzikas festivālā “Soli Deo Gloria” piedalījās teju 250 bērnu, jauniešu un pieaugušo koru dziedātāju no Aizkraukles novada un Preiļiem.

Tik liels dalībnieku skaits festivāla vēsturē bija pirmo reizi. “Lai ir svētība un mūsu mūzikas skaņas sasniedz debesis!” koncerta iesākumā novēlēja festivāla idejas iniciators kordiriģents Eduards Grāvītis.

Garīgās mūzikas festivāla “Soli Deo Gloria” (tulkojumā no latīņu valodas “Slava vienīgajam Dievam”) mērķis ir ar mūzikas palīdzību nostiprināt tradicionālās garīgās vērtības – ticību, mīlestību, savstarpēju sapratni un iejūtību, veidot paaudžu saikni kordziedāšanas pēctecības turpināšanā. Repertuāru izvēlas paši dalībnieki.

Festivālā piedalījās Aizkraukles Kultūras centra jauktais koris “Aizkraukle” (diriģenti Eduards Grāvītis un Lelde Kamzole-Gagaine), vīru vokālais ansamblis “Es atnākšu”, vokālais ansamblis “Spīdala”, Aizkraukles pagasta sākumskolas 1.‒4. klases koris (visus kolektīvus vada Janīna Zolotorenko), Aizkraukles novada vidusskolas duets Ketlīna Marija Ļebedeva un Laura Mūrmane (skolotāja Lelde Kamzole-Gagaine), Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas vecāko klašu koris (diriģente Silva Upeniece), sieviešu koris “Daudzeva” (Raimonds Gulbis), Kokneses senioru jauktais koris “Alaine” (Aldis Lazdiņš), Kokneses Kultūras centra sieviešu koris “Anima” (Lelde Kamzole-Gagaine), Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 4. – 11. klases koris (Silva Upeniece), Skrīveru Kultūras centra jauktais koris “Dīvaja” (Silva Upeniece, Sintija Šteinkopfa), Staburaga pagasta sieviešu vokālais ansamblis “MiLaRe” (Diāna Austra Salmiņa) un vieskolektīvs — Preiļu Mūzikas un mākslas skolas koris (Ilze Valaine).

Ansambļu un koru dziedātāji izpildīja Raimonda Paula, Viktora Pizāna, Jāņa Lūsēna, Riharda Dubras, Imanta Pauras, Leonarda Kouena, Volfganga Amadeja Mocarta un citu komponistu garīgos skaņdarbus. Garīgās dziesmas skanēja arī apvienoto ansambļu izpildījumā, bet koncerta noslēgumā diriģenta Eduarda Grāvīša vadībā baznīcas velves ar varenu un dzidru skanējumu piepildīja koncerta dalībnieku kopkoris, ērģeļu pavadījumā izpildot Valda Zilvera skaņdarbu – festivāla himnu “Soli Deo Gloria”‒ un Andra Eniņa skaņdarbu “Mūsu Tēvs debesīs”.

Kādā dziesmā izskanēja vārdi ‒ ja sirds ir aizdegusies, nav vārdi jāmeklē, tie tad kā ziedi pļavā tev raisās dvēselē. Koncerta noskaņa un dalībnieku augstvērtīgais izpildījums pasākuma apmeklētājos raisīja labestīgu dvēseles ziedu izplaukšanu.

Garīgās mūzikas festivālu “Soli Deo Gloria” rīkoja Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs un Aizkraukles novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar festivāla idejas autoru ‒ kordiriģentu Eduardu Grāvīti, kolektīvu vadītājiem un katoļu draudzi.

“Priecē kuplais dalībnieku pulks no mūsu pašu Aizkraukles novada. Aiz 250 dalībniekiem saredzēsim dubultdaudz klausītāju ‒ bērnu vecākus, draugus, garāmgājējus… Kā sacīja kāda mamma ‒ viņas pirmklasnieks pirmoreiz uzstājās, un viņam tā bija liela uzdrīkstēšanās un prieks,” stāsta Eduards Grāvītis. “Tas arī ir kolektīvu vadītāju virsuzdevums ‒ ar mūzikas palīdzību dāvāt sev un citiem prieku. Pie tam mūzika, kas izskanēja, bija garīga un tīra. Dziedot lūgšana divkārt spēcīgāk sasniedz Dievu nekā izteikts vārds. Un tam nav jātērē miljoni. Pateicība visiem dalībniekiem, vadītājiem, Aizkraukles Izglītības interešu centra kolektīvam, Aizkraukles novada Kultūras pārvaldei un pilsētu, pagastu vadībai par atbalstu, dalībniekiem nokļūstot līdz dziedāšanai. Uz tikšanos nākamgad! Aicinu arī 21. aprīlī uz mūsu novadnieka Pētera Barisona 120. atceres koncertu Aizkraukles Kultūras centrā un 25. maijā uz Dziesmu dienu un zaļumballi Staburagā,” saka Eduards Grāvītis.

Foto /sakums/berni/gallery/params/group/261859/#slice1842668III  Bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivāls „Soli Deo Gloria”


Ar skaistu, sirsnīgu pusotru stundu ilgu koncertu Aizkraukles Svētās Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu baznīcā izskanējis Garīgās mūzikas festivāls “Soli Deo Gloria” (tulkojumā no latīņu valodas “Slava vienīgajam Dievam”). Tajā piedalījās ap 200 bērnu, jauniešu un pieaugušo koru dziedātāju lielākoties no Aizkraukles novada un arī no Rēzeknes.
🎶
Garīgās mūzikas festivālu “Soli Deo Gloria” rīkoja Aizkraukles novada Kultūras pārvalde un Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs sadarbībā ar festivāla idejas autoru kordiriģentu Eduardu Grāvīti, kolektīvu vadītājiem un katoļu draudzi. Festivāla tradīcija tika aizsākta 2017. gadā Kuldīgā pēc Eduarda Grāvīša iniciatīvas, toreiz un 2018. gadā Aizkrauklē notika starptautiski bērnu un jauniešu mūzikas festivāli ar ārvalstu kolektīvu piedalīšanos. Šoreiz trešais festivāls nebija starptautisks, mazinot organizatoru administratīvo slogu un paplašinot dalībnieku loku – iesaistot arī pieaugušos kordziedātājus. Festivāla mērķis ir ar mūzikas palīdzību nostiprināt tradicionālās garīgās vērtības – ticību, mīlestību, savstarpēju sapratni un iejūtību, veidot paaudžu saikni kordziedāšanas pēctecības turpināšanā.
🎵
Festivālā klausītāju sirdis iedziedāja, pieskandināja, iezvanīja P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas koris, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas zēnu vokālais ansamblis un 4. – 10. klašu koris (visus šos kolektīvus vada diriģente Silva Upeniece), Aizkraukles novada vidusskolas koris “De Cantare” un jauktais koris “Aizkraukle” (abus korus vada Eduards Grāvītis un kora “Aizkraukle” diriģente ir arī Lelde Kamzole-Gagaine), Kokneses Mūzikas skolas koris (diriģente Lelde Kamzole-Gagaine) un vieskolektīvs — Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas bērnu koris (diriģente Irēna Ivanova).
🎹
Festivāla dalībnieki izpildīja Raimonda Paula, Zigmara Liepiņa, Ulda Marhileviča, Ērika Ešenvalda, Lūcijas Garūtas, Ligitas Kursišas-Patašas, Valda Zilvera un citu komponistu garīgos skaņdarbus. Vispirms koncertēja skaitliski mazākie kolektīvi, pēc tam lielākie, pakāpeniski pieauga balsu skanējuma spēks, un koncerta noslēgumā baznīcas velves piepildīja visu kolektīvu kopkoris, izpildot komponista Andra Eniņa skaņdarbu “Mūsu Tēvs debesīs” un Valda Zilvera skaņdarbu – festivāla himnu “Soli Deo Gloria”. Vairāki skaņdarbi skanēja komponista Valda Zilvera spēlēto klavieru pavadījumā, tajā skaitā viņš pavadīja paša sacerēto festivāla himnu, un noslēguma kopkora varenajā skanējumā varēja dzirdēt arī diriģentu balsis.
🗣️
Eduards Grāvītis teic, ka šis koncerts pēc ilgāka klusuma perioda ir kā atspēriena punkts pirms šīgada Vispārējiem Latviešu dziesmu un Deju svētkiem. Koncertā galvenais bija dziedātprieks, apvienojot dažādu paaudžu dziedātājus, un pateicība Dievam par iespēju dzīvot tik skaistā zemē kā Latvija.

II  Bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivāls „Soli Deo Gloria”

2018. gada 28.aprīlī Aizkrauklē norisinājās II skolēnu garīgās mūzikas festivāls "Soli Deo Gloria". Šī tradīcija aizsākta pagājušajā gadā Kuldīgā. Tās iniciators ir diriģents Eduards Grāvītis.
Sestdien 28.aprīlī notika trīs koncerti.
Kokneses Evaņģēliski luteriskajā baznīcā uzstājās
A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas 3.-8.klašu meiteņu koris, kura vadītāja ir D. A. Vaice, Rēzeknes novada Maltas vidusskolas bērnu koris (diriģente I. Ivanova, koncertmeistare T. Klomāne) un Kokneses Mūzikas skolas koris (diriģente L. Kamzole - Gagaine).
Pl. 12.00 norisinājās koncerts arī Jaunjelgavas luterāņu baznīcā. Dievnamā klausītājus priecēja Jaunjelgavas vidusskolas jauktais vokālais ansamblis (diriģente B. Pētersone), Jaunjelgavas 2.-4.klašu koris (diriģente Maija Otto), J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras kopa "Rūtoj" (vadītāja I. Rožinska) un Aizkraukles novada vidusskolas Jauniešu koris "De Cantare" (diriģents E. Grāvītis).
Festivāla noslēguma koncerts notika Aizkraukles Svētās Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu baznīcā, kurā uzstājās visi iepriekšminētie kori kā arī Aizkraukles novada vidusskolas 5.-8.klašu koris un Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas koris, kurus vada Silvija Tomaševska. Koncerts tika atklāts izpildot V. Zilvera dziesmu "Soli Deo Gloria".
Pateicamies visiem par ieguldījumu festivāla rīkošanā!
Paldies festivāla dalībniekiem!


Festivāla noslēguma koncertā, kas izskanēja Aizkraukles Svētās Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu baznīcā, piedalījās visi 8 festivāla dalības kolektīvi. Līdztekus jau minētajiem arī dziedošie kolektīvi no Aizkraukles novada vidusskolas, Aizkraukles Mūzikas skolas, Jaunjelgavas vidusskolas ansamblis un tālāki viesi – Preiļu folkloras kopa. Koncerta noslēgumā  kopkoris atskaņojot Andra Eniņa dziesmu „Mūsu Tēvs” diriģenta Eduarda Grāvīša vadībā. Domāju, ka bērnu un jauniešu dziedājums aizkustināja ikviena klausītāja, kā arī pašu dalībnieku sirdis.


I  Bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivāls „Soli Deo Gloria”

Jaunieši no Kuldīgas, Vārmes, Kabiles, Brocēniem, Tukuma, Ventspils, Aizkraukles, Alūksnes un mūsu kaimiņvalsts Lietuvas 2017.gada 26. aprīlī uzstājās Alsungas, Lipaiķu Rendas un Kuldīgas dievnamos. Par spīti lietum, sniegam un vējam iedziedāja, pieskandināja, iezvanīja klausītāju sirdis, līdz pienāca Baltās svētdienas rīts, pieliedams Kuldīgas ielas ar tik gaidīto pavasara sauli.

„Dziediet tam Kungam jaunu dziesmu!” tā Kuldīgas Sv. Annas ev.lut. baznīcas mācītājs Martins Burke Burkevics atklāja 1. Starptautiskā bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivāla noslēguma koncertu.

Pirmie klausītājus priecēja mājinieki E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas koris „Cantus” savas ilggadējās mākslinieciskās vadītājas Marutas Rozītes vadībā. Meiteņu skanējums atbilda visaugstākas raudzes mūzikas izpildījuma kritērijiem. Koristu balsīs atspoguļojās katrs diriģentes žests. No izsmalcināta piano līdz fortissimo skanējumam mūzika piepildīja sv. Annas baznīcas velves skarot klausītāju sirdis! Līdzās pasaulē atzītām autoritātēm izskanēja arī pirmatskaņojums topošā komponista – kuldīdznieka Elvja Dēliņa dziesma Marutas Grigales lasījumā „Mēness nakts”. „Cantus” ar savu sniegumu kārtējo reizi pierādīja, ka ir pasaules klases Meiteņu koris. Kora skanējumu meistrīgi papildināja pianistes un ērģelnieces Martas Ozoliņas izjustais pavadījums.
Koncertā izskanēja arī divu Alūksnes solistu Elizabetes Baldiņas un Tīnas Sloģes balsis, kuras pavadīja koncertmeistare Ilva Liepiņa, Sandis Krūmiņš saksafona solo. Šos priekšnesumus sagatavoja skolotāja Inese Krūmiņa.
Tuvākie ciemiņi koris no Tukuma 2.vsk. koris savas diriģentes Ērikas Bogotajas vadībā dziedāja divas Jēkabpils mūzikas skolotājas Maijas Kīnes dziesmas.
Patiesu baudījumu klausītājos, bravo saucienus izraisīja Lietuvas apvienotais bērnu koris diriģentes Valērijas Skapienes vadībā. Šie bērni uz mēģinājumu ikdienā pulcējas tikai reizi mēnesī, sagatavojoties individuāli mājās. Neticami, ka šis koris darbojas tikai trešo gadu, jo liekas, dziedātāju balsīm nav „robežu”, koris skan dzidri, pilnasinīgi un dziedātāji muzicēja ļoti atraisīti.
Ar savu muzikalitāti pārsteidza „Saules zvanu” ansamblis no Ventspils. Savas māklinieciskās vadītājas Sandras Sproģes vadībā, piedaloties instrumentālo ansambļu Finālu skatēs Rīgā, šīs jaukās, mazās meitenes kārtējo reizi ieguva augstāko novērtējumu Latvijā. Arī šoreiz skaņdarbi, ko spēlēja „Saules zvani”, izskanēja kā „eņģeļu mūzika”.
Aizkraukles novada vsk. koris „De Cantare” šajā sezonā bija veidojis autorprogrammu Latvijā populārajam komponistam Jānim Lūsēnam, ko prezentēja Aizkrauklē un Rīgā. J.Lūsēna „Mazu Brīdi” jaunieši no Aizkraukles arī dziedāja kopā ar koncertmeistara Zigurda Tursa smalkjūtīgo lasījumu.
Aizrautīgi un emocionāli bija Agneses Čīčes ansambļi „Karameles” un „Trifeles” un protams viņas dziedātā Endrju Lloida Vebera Marijas Magdalēnas ārija.
Koncerts izskanēja ar kopkora dziedātiem Endrju Lloida Vebera rokoperas „Jesus Kristus Superstar” fragmentiem un liepājnieka Andra Eniņa lūgšanu „Mūsu Tēvs debesīs”. Kopkori veidoja Kuldīgas, Vārmes, Kabiles, Brocēnu, Aizkraukles, Alūksnes dziedātāji, bet pavadījumu atskaņoja Ventspils „Saules zvani”, Kuldīgas BJC instrumentālais ansamblis Sangritas Upenieces vadībā, koncertmeistars Zigurds Turs. Kopkora dziedātājus izglītoja mūsu skolotāji: Jana Paipa, Agnese Čīče, Inese Krūmiņa, Iveta Vīksne, Anete Siltāne, Ļubova Pirtniece.
Visu lielo festivāla organizatorisko slodzi, dalībniekiem un klausītājiem neredzamo darbu „iznesa” Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra kolektīvs (Inese Astaševska, Agate Roga, Inta Brasle, Ieva Kaltniece, Roberts Plaudis, Krists Jonelis, Toms Girvaitis, Ilze Riekstiņa, Laila Blumberga, Marita Citlava, Monta Biezbārde un vēl daudzi citi) sagatavojot un noorganizējot visus pasākumus, atpūtas vakarus, koncertus, ekskursijas, mobilizējot „brīvprātīgos palīgus” - Kuldīgas jauniešus.
Festivāls izskanējis atstājot pēdas katra dalībnieka un klausītāja dvēselē.