Brīvprātīgais darbs            

Brīvprātīgais darbs ir pasaulē atzīts veids, kā iedzīvotāji var iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un pārveidot, uzlabot savu un apkārtējo dzīves kvalitāti, darbojoties gan valstiskās, gan nevalstiskās organizācijas. Brīvprātīgo darbs ir bez atlīdzības, tas tiek veikts pamatojoties uz cilvēka brīvu gribu un labuma guvējs ir kāds cits vai sabiedrība kopumā. Brīvprātīgais darbs nedrīkst tikt izmantots peļņas gūšanā. Tomēr arī pats brīvprātīgā darba veicējs gūst labumu- pieredzi, zināšanas un gandarījumu!

Brīvprātīgo darbu regulē brīvprātīgā darba likums: https://likumi.lv/ta/id/275061-brivpratiga-darba-likums

Aizkraukles novada jauniešiem ir iespēja veikt brīvprātīgo darbu savā novadā un saņemt apliecinājumu!

Jauniešiem tiek piedāvāta iespēja darboties kā brīvprātīgajiem, par to saņemot apliecinājumu.

Nolikums "Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Aizkraukles novadā"

Līgums par brīvprātīgā darba veikšanu 

Līgums par brīvprātīgā darba veikšanu nepilngadīgai personai

Apliecinājums