Brīvprātīgais darbs            

Brīvprātīgais darbs ir pasaulē atzīts veids, kā iedzīvotāji var iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un pārveidot, uzlabot savu un apkārtējo dzīves kvalitāti, darbojoties gan valstiskās, gan nevalstiskās organizācijas. Brīvprātīgo darbs ir bez atlīdzības, tas tiek veikts pamatojoties uz cilvēka brīvu gribu un labuma guvējs ir kāds cits vai sabiedrība kopumā. Brīvprātīgais darbs nedrīkst tikt izmantots peļņas gūšanā. Tomēr arī pats brīvprātīgā darba veicējs gūst labumu- pieredzi, zināšanas un gandarījumu!

Brīvprātīgo darbu regulē brīvprātīgā darba likums: https://likumi.lv/ta/id/275061-brivpratiga-darba-likums

Aizkraukles novada jauniešiem ir iespēja veikt brīvprātīgo darbu savā novadā un saņemt apliecinājumu!

Jauniešiem tiek piedāvāta iespēja darboties kā brīvprātīgajiem, par to saņemot apliecinājumu. 

SOĻI, LAI KĻŪTU PAR BRĪVPRĀTĪGO AIZKRAUKLĒ:

Pēc nostrādātām vismaz 50 stundām. Pēc nostrādātām 50 stundām var saņemt apliecinājumu. Apliecinājumā tiks norādītas Tavas iegūtās prasmes, iemaņas un jauniegūtā darba pieredze, kuru oficiāli varēsi pievienot savam CV.


IZLASI Jauniešu brīvprātīgā darba noteikumi Aizkraukles novadā un iepazīsties ar kārtību un nosacījumiem


Noteikumi

AIZPILDI Brīvprātīgā darba veicēja pieteikuma anketu, tādējādi reģistrējoties brīvprātīgo datu bāzē un regulāri saņemot aktuālo informāciju par brīvprātīgā darba iespējām novadā.


Anketa

Pēc anketas saņemšanas brīvprātīgā darba koordinators ar Tevi sazināsies, lai noslēgtu vienošanos un izsniegtu brīvprātīgā darba uzskaites lapu.

NOSLĒDZ  līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu. 


Brīvprātīgā darba iespējas aizkrauklē

SAŅEM Brīvprātīgā darba uzskaites lapu un sāc krāt stundas