Bezdarbniekiem un darba meklētājiem

Laikā, kad apstākļi darba tirgū un tehnoloģijas mainās ļoti strauji, neformālā izglītība ir viens no veidiem, kā īsā laikā papildināt zināšanas, sagatavojoties jauniem darba piedāvājumiem vai pārkvalificējoties. AIIC piedāvātie kursi, apmācības, semināri un lekcijas tiek organizēta atbilstoši izglītojamo interesēm un pieprasījumam.

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu, sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru AIIC nodrošina dažādas neformālās izglītības programmas ar kuponu metodi darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanai, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības

https://www.nva.gov.lv/lv/prasmju-apguve

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas, ANIIC sadarbībā ar NVA nodrošina dažādas neformālās izglītības programmas ar kuponu metodi darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanai, lai veicinātu viņu integrāciju darba tirgū un paaugstinātu to konkurences spēju

Bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) apmācīb

https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

ANIIC sadarbībā ar NVA nodrošina dažādas apmācības bezdarba riskam pakļautajām personām ar kuponu metodi, kas ļauj bezdarba riskam pakļautām personām iesaistīties dažādās izglītības programmās un veicinātu viņu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, attīstot nepieciešamās prasmes un uzlabotu savu nodarbinātības potenciāluLaikā, kad apstākļi darba tirgū un tehnoloģijas mainās ļoti strauji, neformālā izglītība ir viens no veidiem, kā īsā laikā papildināt zināšanas, sagatavojoties jauniem darba piedāvājumiem vai pārkvalificējoties. AIIC piedāvātie kursi, apmācības, semināri un lekcijas tiek organizēta atbilstoši izglītojamo interesēm un pieprasījumam.

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu, sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru AIIC nodrošina dažādas neformālās izglītības programmas ar kuponu metodi darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanai, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.