Par mums  

Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs ir Aizkraukles novada domes dibināta izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas, jauniešu un pieaugušo neformālo izglītošanu un interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību. Iestāde ir pašvaldības darba ar jaunatni un pieaugušo izglītības īstenošanas instruments novadā.

Iestāde dibināta 1967. gada 14. jūnijā, reorganizēta par Jaunrades centru 1989. gadā 29. novembrī. Ar 1999. gada 17. jūniju pārveidota par Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centru. No 2017. gada 1. septembra, apvienojot Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centru un Aizkraukles Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centru, strādā kā Aizkraukles Interešu izglītības centrs.

No 2022. gada 1. janvāra turpina darbu kā Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs.

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas, centra pakļautībā kā struktūrvienības strādā arī Pļaviņu Jauniešu iniciatīvu centrs "Ideja" un Jaunjelgavas Jauniešu iniciatīvu centrs. 2023. gada pavasarī tika atvērta jauniešu brīvā laika telpa arī Skrīveros.


Jauniešu brīvā laika telpas Srīveros

Struktūrvienības

Pļaviņu Jauniešu iniciatīvu centrs “Ideja”

Jaunjelgavas Jauniešu iniciatīvu centrs

DARBINIEKS

AMATS 

KONTAKTINFORMĀCIJA

  Zane Romanova Direktore  
Spīdolas ielā 11, 7. kabinets,  
65122862
Diāna Rudzīte  Lietvede
Spīdolas ielā 11, 5. kabinets,
65128534

[email protected]

 
Sandra Popenkova
  Izglītības metodiķe 
Spīdolas ielā 11, 2. kabinets

65133902

[email protected]

Agnese PulksteneKultūras pasākumu organizatore  
Spīdolas ielā 11, 4. kabinets,
+37126755153
 Līga Kriškijāne  Jaunatnes lietu speciāliste
Spīdolas ielā 11, 18. kabinets,
+37128335806 

                      65133927

[email protected]

Liliāna KarevaJaunatnes darbinieksSpīdolas ielā 11, 18. kabinets,
+37129508795
liliana[email protected]
Dace Marhiļeviča  Izglītības darba speciālists
(pieaugušo izglītība)  
Spīdolas ielā 11, 2. kabinets,
 [email protected]
65133902
Rita ZaharāneSaimniecības daļas vadītāja
Spīdolas ielā 11, 2. kabinets,
65133902

[email protected]

 Diāna Smolkova    Jaunatnes darbinieks Skrīveros
  Daugavas iela 85A, Skrīveri
+37125731598

[email protected]

 Agnese Mamedova
 Jaunjelgavas Jauniešu
 iniciatīvu centra vadītāja

Lauku ielā 6, Jaunjelgava
+37127486202; 28688254

[email protected]

  Daiga Rūtiņa Pļaviņu Jauniešu iniciatīvu centra
“Ideja” vadītāja
Daugavas iela 50, Pļaviņas

  +37126170795

[email protected]

 Eduards Grāvītis Skolu koru virsdiriģents[email protected]
 Inita Kalniņa Skolu tautisko deju kolektīvu virsvadītāja[email protected]


 

PEDAGOGS

 

PULCIŅŠ

 

TELPA

AIGA DELVERE Mazuļu klubiņš ĶIPARI 3. kabinets
GUNTA PORIETE Keramikas studija 16. kabinets
AGNESE SPRUKTE LEITĀNEDatorgrafika 14. kabinets
ARTŪRS ZEMNIEKSĢitārspēle, Mūzikas studija10. kabinets
UNA ARBIDĀNEPopgrupas1. kabinets
IRINA SOKOLA-NAGLEŠahs un dambrete iesācējiem17. kabinets
AGNESE PULKSTENE
Dabas vides estētika15. kabinets
MĀRTIŅŠ LIELUPSSmagatlētika/Spēka trīscīņa
Vingrošana baseinā
Aizkraukles sporta halle
Aizkraukles pagasta sākumskola
LĪGA TURJANSKAKrāsu prieks
Filcēšana
 14. kabinets