Par mums  

Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs ir Aizkraukles novada domes dibināta izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas, jauniešu un pieaugušo neformālo izglītošanu un interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību. Iestāde ir pašvaldības darba ar jaunatni un pieaugušo izglītības īstenošanas instruments novadā.

Iestāde dibināta 1967. gada 14. jūnijā, reorganizēta par Jaunrades centru 1989. gadā 29. novembrī. Ar 1999. gada 17. jūniju pārveidota par Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centru. No 2017. gada 1. septembra, apvienojot Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centru un Aizkraukles Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centru, strādā kā Aizkraukles Interešu izglītības centrs.

No 2022. gada 1. janvāra turpina darbu kā Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs.

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas, centra pakļautībā kā struktūrvienības strādā arī Pļaviņu Jauniešu iniciatīvu centrs "Ideja" un Jaunjelgavas Jauniešu iniciatīvu centrs. 2023. gada pavasarī tika atvērta jauniešu brīvā laika telpa arī Skrīveros.


Jauniešu brīvā laika telpas Srīveros

Struktūrvienības

Pļaviņu Jauniešu iniciatīvu centrs “Ideja”

Jaunjelgavas Jauniešu iniciatīvu centrs

DARBINIEKS

AMATS 

KONTAKTINFORMĀCIJA

  Zane Romanova Direktore  
Spīdolas ielā 11, 7. kabinets,  
65122862
zane.romanova@aizkraukle.lv   
Alma Paškēviča  Lietvede
Spīdolas ielā 11, 5. kabinets,
65128534
 Agnese Pulkstene Kultūras pasākumu organizatore
Spīdolas ielā 11, 4. kabinets,
+37126755153
agnese.pulkstene@aizkraukle.lv
Rita Zaharāne  Saimniecības daļas vadītāja
Spīdolas ielā 11, 2. kabinets,
65133902
 Līga Kriškijāne  Jaunatnes lietu speciāliste
Spīdolas ielā 11, 18. kabinets,
+37128335806 

                      65133927

liga.kriskijane@aizkraukle.lv

 Lelde Āre  Izglītības metodiķe Spīdolas ielā 11, 2. kabinets,
+37129935934 
lelde.are@aizkraukle.lv
Liliāna Kareva  Jaunatnes darbinieks Spīdolas ielā 11, 18. kabinets,
+37129508795
liliana.kareva@aizkraukle.lv
Ivonna Broka     Izglītības darba speciālists
(pieaugušo izglītība)
Spīdolas ielā 11, 2. kabinets,
+37126699677
ivonna.broka@aizkraukle.lv   
 Diāna Smolkova    Jaunatnes darbinieks Skrīveros
  Daugavas iela 85A, Skrīveri
+37125731598
 Agnese Mamedova
 Jaunjelgavas Jauniešu
 iniciatīvu centra vadītāja

Lauku ielā 6, Jaunjelgava
+37127486202; 28688254

agnese.mamedova@aizkraukle.lv

  Evita Petenko  Pļaviņu Jauniešu iniciatīvu centra
“Ideja” vadītāja
Daugavas iela 50, Pļaviņas
+37122354812
jic.ideja@gmail.com

evita.petenko@aizkraukle.lv

 Eduards Grāvītis Skolu koru virsdiriģentseduardsgravitis@inbox.lv
 Inita Kalniņa Skolu tautisko deju kolektīvu virsvadītājainita16@gmail.com 

PEDAGOGS

 

PULCIŅŠ

 

TELPA

AIGA DELVERE Mazuļu klubiņš ĶIPARI 3. kabinets
GUNTA PORIETE Keramikas studija 16. kabinets
SARMĪTE DOMBROVSKA
Valodiņa3. kabinets
ARTŪRS ZEMNIEKSĢitārspēle, Mūzikas studija10. kabinets
UNA ARBIDĀNEPopgrupas1. kabinets
IRINA SOKOLA-NAGLEŠahs un dambrete iesācējiem17. kabinets
AGNESE PULKSTENE
Dabas vides estētika15. kabinets
MĀRTIŅŠ LIELUPSSmagatlētika/Spēka trīscīņa
Vingrošana baseinā
Aizkraukles sporta halle
Aizkraukles pagasta sākumskola
LĪGA TURJANSKAKrāsu prieks
Filcēšana
 17. kabinets