Kas ir Eurodesk? 

Eurodesk ir Eiropas jaunatnes informācijas tīkls, kas sniedz informāciju un konsultācijas jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem par dažādām mobilitātes iespējām Eiropā.

Eiropas jaunatnes portāls

spiežam uz saites

Eurodesk iespēju datubāze

Spiežam uz saites

Kontaktpersona AIIC

Eurodesk informācijas punkta kontaktpersona AIIC: Līga Kriškijāne, jaunatnes lietu speciāliste, kontakttālrunis: 28335806, e-pasts: [email protected].

AIIC kā Eurodesk informācijas punkts, kā brīvprātīgais nodrošina Eiropas Savienības programmu „Erasmus+: Jaunatne darbībā” un „Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas informācijas tīkla jauniešiem Eurodesk, Eiropas Jaunatnes portāla (http://europa.eu/youth/lv) informācijas izplatīšanu, atpazīstamības veicināšanu un atbalstu Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Jaunjelgavas, Skrīveru un Neretas novados.

Sīkāka informācija Eurodesk - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra vai Eurodesk starptautiskajā lapā.
Eurodesk: Youth information experts. Since 1990.
Eurodesk is an official support structure of Erasmus. We work with more than 1100+ youth professionals in 36 countries.