AIZKRAUKLES JAUNIEŠU DOME


Jauniešu_domes_nolikums_pdf

 Aizkraukles novada Jauniešu dome  ir Aizkraukles novada domes izveidota institūcija, kurā apvienojas Aizkraukles novada jaunieši, lai nodrošinātu Aizkraukles novada jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, piedāvātu dažādu jautājumu risinājumus no jauniešu skatupunkta, sagatavojot priekšlikumus Aizkraukles novada pašvaldībai. 

 Jauniešu dome darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, Jaunatnes likumu, Jaunatnes politikas pamatnostādnēm, šo nolikumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

.Jauniešu dome savas kompetences ietvaros uzdevumus veic, sadarbojoties ar valsts un pašvaldības institūcijām un citām fiziskām un juridiskām personām.  

 Jauniešu domes sastāvā darbojas 15 jaunieši no Aizkraukles novada, kuru kandidatūras tiek izvirzītas un apstiprinātas, ievēlot vismaz divus pārstāvjus vecumā no 13-25 gadiem no Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Pļaviņu un Neretas apvienībām un Skrīveru pagasta, kuri rakstiski Jaunatnes lietu speciālistam ir izteikuši vēlmi pārstāvēt jauniešu intereses. 

JAUNIEŠU DOMES SASTĀVS


Amanda Malatkovska – Aizkraukles novada Jauniešu domes priekšsēdētāja, Aizkraukle


Jauniešu dome instagram konts

Gabriēla Elizabete Kareva - Aizkraukles novada Jauniešu domes priekšsēdētājas vietniece, Aizkraukle

Kitija Kuprijanova - Aizkraukle

Amanda Anna Niedre – Aizkraukle

Alise Krūmiņa – Kokneses apvienība

Markuss Ūtēns – Kokneses apvienība

Terēze Barkāne – Skrīveru pagasts

Katrīna Celmiņa – Skrīveru pagasts

Elija Muceniece – Pļaviņu apvienība

Amanda Rudzīte – Pļaviņu apvienība

Luīze Teterovska – Pļaviņu apvienība

Beatrise Berņa – Jaunjelgavas apvienība

Ulrika Anna Vectirāne – Jaunjelgavas apvienība

Luīze Liepiņa – Neretas apvienība

Aimens Vēvers – Neretas apvienība