Pieaugušo izglītība ir viens no mūžizglītības posmiem. Divdesmit piecu gadu vecums Eiropas Savienībā ir "iezīmēts" kā atskaites punkts pieaugušo izglītībai, pieņemot, ka šajā vecuma posmā mainās cilvēka mācīšanās stils un mērķi: balstoties uz līdzšinējās darba un ģimenes dzīves pieredzi, cilvēks ir apguvis un nostiprinājis tieši sev raksturīgu mācīšanās stilu un izpratni par savām vajadzībām. 

Novecojis ir uzskats, ka izglītība ir iegūta tikai tad, kad kabatā ir apzīmogots, oficiāls papīrs, kas apliecina iegūto formālo izglītību. Mūsdienīgā skatījumā ikviens veids, kā tiekam pie dzīvē ļoti nepieciešamām un mazāk nepieciešamām zināšanām un prasmēm, ir uzskatāms par izglītošanos, savukārt jebkurā ceļā iegūtās zināšanas un prasmes – par iegūto izglītību.

Aizkraukles Interešu izglītības centrs pieaugušajiem piedāvā neformālās izglītības programmas, kas atbilstoši indivīda interesēm un vajadzībām, kā arī mainīgiem apstākļiem darba tirgū un tehnoloģiju straujai attīstībai nodrošina nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi, ar mērķi paaugstināt indivīda kvalifikāciju vai pat nodrošina iespēju mainītu profesiju.

Pieaugušo izglītība balstās uz 8 mūžizglītības kompetencēm

Mūžizglītības galvenās pamatprasmes Eiropas pamatprincipu kopums.  

Lasīt ŠEIT

Tiešsaistes kursi

  • EdX – Tiešsaistes kursi, ko sagatavojuši speciālisti no vadošajām universitātēm
  • Coursera – Tiešsaistes kursi, ko sagatavojuši speciālisti no vadošajām universitātēm
  • FutureLearn – Tiešsaistes kursi, ko sagatavojuši speciālisti no vadošajām universitātēm
  • Udemy – Tiešsaistes kursi, ko sagatavojuši dažādi speciālisti 
  • OpenMinded – Tiešsaistes lekcijas, ko sagatavojuši dažādi speciālisti