Praktiski rīki un materiāli

Pieaugušo izglītība ir svarīga, lai cilvēki varētu attīstīt savas zināšanas, prasmes un kompetences atbilstoši darba tirgus prasībām un savām interesēm. Šajā procesā ir pieejami dažādi praktiskie materiāli un rīki, kas palīdz veicināt izglītības procesu pieaugušajiem.

Karjerasstudija.lv - karjeras atbalsta rīks pieaugušajiem

Slido un MentimeterJautājumu uzdošanai pasākuma vai nodarbības laikā

https://www.mentimeter.com/
Jautājumu uzdošanai pasākuma vai nodarbības laikā

Socrative

https://www.socrative.com/

Jautājumu uzdošanai un interaktīvu pārbaudījumu organizēšanai nodarbībā

Endurio

https://edurio.lv/

Izmantotu lēmumu pieņemšanai un atgriezeniskās saites iegūšanai pēc nodarbības

MindMeister

https://www.mindmeister.com/

Domu kartes veidošana