“Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” - projekts “Sveiks, kaimiņ!

"Iepazīsties politika!"  Projekts ar mērķi stiprināt Jaunatnes jomu Aizkraukles novadā.