Aizkraukles novada pašvaldībā tika īstenots projekts “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) .
Tika izstrādāts nolikums “Motivācijas un līdzdalības veicināšana starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī jaunatnes jomā”, kas paredz, ka izveidotā sistēma motivē jauniešus aktīvi līdzdarboties vairāku jomu attīstīšanai savā novadā, sniedzot iespēju iegūt vienu no nominācijām Godināšanas pasākumā “JAUNATNES GADA BALVA”.
Šī gada 14. un 15. oktobrī, Aizkraukles novadā tika organizētas sešas svinīgas balvu pasniegšanas ceremonijas, godinot 21 “Jaunatnes gada balvas 2021” un trīs Atzinības rakstu ieguvējus, tādējādi novērtējot jauniešu iniciatīvu un mērķtiecību, neatlaidību un spītību, individuālos talantus un spēju mainīt vidi un notikumus sev apkārt.
Paldies Aizkraukles novada jauniešiem un jaunatnes jomas atbildīgajiem par ieguldīto darbu un dalību starpnovadu sadarbības projektā “Sveiks, kaimiņ!”!