"Sociālās prasmes veiksmīgām sievietēm"


2020.gada 18. februārī noritēja pirmā no trijām semināra "Sociālās prasmes veiksmīgām sievietēm" dienām, kas tiek realizēts sadarbojoties Latvijas pieaugušo izglītības apvienībai ar Aizkraukles Interešu izglītības centru. Seminārs notiek Erasmus+ WomenN projekta ietvaros, kura laikā tiek izstrādāti metodiskie materiāli un rīki, lai uzlabotu prasmju apguves un atzīšanas metodes un radītu vairāk iespēju projekta mērķa grupai iekļauties darba tirgū.