Galerija

No 27. līdz 29. jūnijam Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā notika jau sestā “Baltic summer school” - vasaras nometne pieaugušo izglītotājiem no Baltijas valstīm. Nometnes dalībnieki dalījās pieredzē par neformālās izglītības iespējām katrā no trim Baltijas valstīm un Eiropas pieaugušo izglītotāju elektroniskās platformas - EPALE aktualitātēm un to lietošanas priekšrocībām. Dalībnieki, katrs mācot savas valsts valodu, demonstrēja dažādas interaktīvas metodes darbā ar pieaugušajiem, padarot valodas apmācību interesantu, atmiņās paliekošu un jautru! Dalībnieki iepazinās arī ar Latvijas pieaugušo izglītības apvienības, Aizkraukles pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centra un biedrības “Aizkraukles reģionālā Tautskola” darbību, kā arī Lietuvas un Igaunijas pieaugušo izglītības kustībām. Vakaros dalībnieki apmeklēja Aizkraukles mākslas skolu, Vēstures un mākslas muzeju, kur kopā ar māksliniecēm Ingūnu Skuju un Melisu Bradenu diskutēja par mākslinieču "Enģeļi un Dēmoni" izstādi, pilsētas kultūras namā dziedāja un dancoja kopā ar folkloras kapelu “Karikste” un devās braucienā pa Daugavu ar kuģīti “Vīgante”.
Vasaras skolas noslēgumā dalībnieki dalījās pieredzē par dalību dažādos Eiropas projektos un “prāta vētroja” idejas un ierosinājumus nākamā gada vasaras nometnei, kura notiks Igaunijā. 
Vasaras nometni pieaugušo izglītotājiem no Baltijas valstīm finansēja Latvijas pieaugušo izglītības apvienība.

Piedalījās 9 Igaunijas, 8 Lietuvas un 7 Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību biedri.