“Baltic summer school”

No 27. līdz 29. jūnijam Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā notika jau sestā “Baltic summer school” - vasaras nometne pieaugušo izglītotājiem no Baltijas valstīm. Nometnes dalībnieki dalījās pieredzē par neformālās izglītības iespējām katrā no trim Baltijas valstīm un Eiropas pieaugušo izglītotāju elektroniskās platformas - EPALE aktualitātēm un to lietošanas priekšrocībām. Dalībnieki, katrs mācot savas valsts valodu, demonstrēja dažādas interaktīvas metodes darbā ar pieaugušajiem, padarot valodas apmācību interesantu, atmiņās paliekošu un jautru! Dalībnieki iepazinās arī ar Latvijas pieaugušo izglītības apvienības, Aizkraukles pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centra un biedrības “Aizkraukles reģionālā Tautskola” darbību, kā arī Lietuvas un Igaunijas pieaugušo izglītības kustībām. 

Piedalījās 9 Igaunijas, 8 Lietuvas un 7 Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību biedri.