ESF projekta  “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Aizkraukles novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/023  ietvaros no 3.jūnija līdz 28. jūnijam  notika Vasaras radošās darbnīcas bērniem.