Ēnu diena AIIC. 
Pasākums notika sadarbībā ar Aizkraukles jauniešiem!