Svinīgs brīdis veltīts aktīvākajiem jauniešiem-brīvprātīgā darba veicējiem Aizkraukles novadā.

31.maijā Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā "Kalna Ziedi" notika svinīgs brīdis veltīts aktīvākajiem jauniešiem-brīvprātīgā darba veicējiem Aizkraukles novadā.

Jaunieši ieguva pateicības un apliecinājumus par nozīmīgu ieguldījumu brīvprātīgā darba veikšanā Aizkraukles novadā, laika posmā no 2020.gada 1. janvāra lidz 31. decembrim. Pateicības un apliecinājumus par šo laika periodu ieguva 16 jaunieši.
Strādājot brīvprātīgo darbu jaunieši iegūst pieredzi, prasmes un iemaņas komunikācijā un sadarbībā, laika plānošanā, pasākumu vadīšanā un organizēšanā, darba organizēšanā un daudzās citās jomās.