Mazzalves jaunieši pēta ķīmijas pasauli Latvijas universitātes ķīmijas laboratorijā.

Eiropas Solidaritātes projekta Nr. 2023-1-LV02-ESC30-SOL-000146261 “Ko sēsi, to pļausi!” aktivitātes ietvaros, ķīmijas pasaules izzināšanas piedzīvojumā devās Mazzalves pamatskolas 7.-9.klašu jaunieši. Par vizītes visaizraujošāko daļu jaunieši min tieši iespēju piedalīties praktiskajās nodarbībās - laboratorijas darbos "Skābekļa iegūšana un uzkrāšana" un "Destilācija".
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.