Galda spēļu pēcpusdienas Skrīveros.

Tā kā Skrīveros tikai šī gada pavasarī tika atvērtas telpas jauniešiem un darbu uzsāka jaunatnes darbinieks, tad tieši šobrīd notiek aktīvs darbs pie jauniešu jauniešiem draudzīgākas un saistošākas vides veidošanas un, lai labāk saliedētu Skrīveru jauniešu pulku, kas labprāt ienāk un pavada laiku jauniešu telpās, bija jāiegulda neatlaidīgs darbs komunikācijā, jābūt interesētam jauniešu dzīvēs un viņu brīvā laika pavadīšanas veidos, jāpaplašina dažādu aktivitāšu un pasākumu piedāvājums, jāsniedz atbalsts jauniešu radošo ideju realizēšanā. Šiem mērķiem ikdienas darbā ļoti palīdz dažādas galda spēles, kuras bija iespēja iegādāties no Solidaritātes projekta “Ko sēsi, to pļausi!” (Nr. 2023-1-LV02-ESC30-SOL-000146261) finanšu līdzekļiem.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.