Mācību cikla jaunatnes jomas attīstībai mācības Kuldīgā


No 30. maija līdz 1. jūnijam Aizkraukles novada Interešu izglītības centra komanda Zane Romanova, Lelde Āre un Liliāna Kareva  apmeklēja gleznaino pilsētu Kuldīgu. Kuldīgā norisinājās mācību cikla “Atbalsts jaunatnes jomas attīstībai reģionos” 1. modulis. Mācības organizēja @Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra @Europe Goes Local projekta ietvaros, kas paredz dažādas aktivitātes valsts un starptautiskā mērogā, lai stiprinātu darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās. Šo apmācību mērķis – veicināt jauniešu no attālākiem un lauku reģioniem iesaisti aktivitātēs un attīstītu pašvaldību darba ar jaunatni ilgtermiņa stratēģisko plānošanu. Mācību cikls tiek organizēts ar mērķi uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti vietējā līmenī, sniedzot regulāru un ilgtermiņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu veicināšanai.