Erudīcijas spēle “ES pieDALOS 2.0

2022. 18.oktobrī, sadarbojoties “Eurodesk” reģionālajam koordinatoram Vidzemē, Gulbenes novada jauniešu centram “Bāze”, ar Vidzemes info punktiem Aizkraukles novada Interešu izglītības centrā notika erudīcijas spēle “ES pieDALOS 2.0”, ar mērķi pilnveidot jauniešu zināšanas par tēmām - jauniešu mobilitātes iespējas Eiropā un Eiropas jaunatnes mērķiem.