Aizkraukles novada Jauniešu domes jaunieši izzina, kas ir socioloģiskās aptaujas un kā sociālie tīkli var palīdzēt sociālo aptauju veikšanas procesā.

Šī gada 25.februārī, Aizkraukles novada Jauniešu domes jaunieši satikās Aizkraukles novada Interešu izglītības centrā, lai kopā ar projekta darba grupu izzinātu, kas ir socioloģiskā aptauja un kādam nolūkam tā tiek izmantota jeb kāda ir sociālās anketēšanas nozīme stratēģiski svarīgu jautājumu izpētē, kas ir būtiska Aizkraukles novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2024-2026 izstrādāšanas sastāvdaļa. Tā kā Aizkraukles novada Jauniešu domes pārstāvji tiks iesaistīti gan aptaujas anketas izstrādē, gan tās izplatīšanā, šī informācija jauniešiem lieti noderēja.