Eiropas Solidaritātes korpusa projekts “Ko sēsi, to pļausi!”

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eiropas Solidaritātes projekta Nr. 2023-1-LV02-ESC30-SOL-000146261 “Ko sēsi, to pļausi!” īstenošanu no šī gada 1.jūnija līdz 2024.gada 29.februārim. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.

Projekta “Ko sēsi, to pļausi!” pirmā aktivitāte bija sarunu, diskusiju pārgājiens, kurš norisinājās šī gada 29.jūnijā, Skrīveros, kuras mērķis bija izzināt vai Aizkraukles novads un tā uzņēmēji ikdienā pievērš uzmanību videi draudzīgas saimniekošanas attīstīšanai. Jauniešu grupa satikās jauniešu telpās un devās izlūkot, vai un kādā veidā ilgstpējība slēpjas uzņēmumā “Radada”, Skrīveru bibliotēkā, atkritumu šķirošanas punktā un “Skrīveru mājas saldējumjā”. Jauniešu grupai bija iespēja izzināt Skrīveru pagasta divu uzņēmumu stratēģisku darbību, lai uzņēmuma darbība būtu balstīta tieši videi draudzīgākā saimniekošanā un ilgstspējīgāku lēmumu pieņemšanā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.