8. septembrī Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā Aizkraukles pagastā pulcējās novada domes deputāti un jaunieši, lai diskutētu par jaunatnes politikas stratēģiju 2024.‒2026. gadam. To plānots apstiprināt Aizkraukles novada domes oktobra sēdē.

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.‒2024. gadā īstenotā konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” par projekta “Aizkraukles novada Jaunatnes politikas stratēģija 2024.‒2026.” (ID Nr. VP2022/5-6) īstenošanu. Projekts īstenots ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.‒2024. gadam valsts budžeta finansējumu.