Pārgājiens ar uzdevumiem


Īstenojot Eiropas Solidaritātes projektu Nr. 2023-1-LV02-ESC30-SOL-000146261 “Ko sēsi, to pļausi!”, viena no būtiskākajām tēmām par ko projekta ietvaros tiek runāts ir dzīvei un karjeras izaugsmei nepieciešamo prasmju attīstīšana un pārdomātu, ilgtspējīgu lēmumu pieņemšana. Lai izaicinātu Aizkraukles novada jauniešus domāt plašāk, projekta ietvaros, 24.februārī, tika organizēts pārgājiens ar uzdevumiem Aizkraukles novada Pļaviņu apvienības teritorijā. Pārgājienu vadīja Biedrības “Atklāj-Sevi.lv” komanda, kuras darbības mērķis ir caur individuālo pašizziņu un personības attīstību, vairot sabiedrībā savstarpējo sapratni un cilvēcību.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.