Izvērtēšanas aktivitāte

Tieši šī gada 29.februārī, Eiropas Solidaritātes projekta Nr. 2023-1-LV02-ESC30-SOL-000146261 “Ko sēsi, to pļausi!” bija projekta noslēdzošā diena, kad sapulcējās apvienību un pagasta jauniešu pārstāvji, lai kopīgi atskatītos uz paveikto un dalītos savās pārdomās, atziņās un atgriezeniskajā saitē par piedzīvoto un pieredzēto projekta īstenošanas laikā.

Projekta mērķis bija sniegt atbalstu jauniešu dzīves un karjeras izaugsmei nepieciešamo prasmju attīstīšanai caur neformālās izglītības metodēm, pētot un izzinot, kā arī izglītojot vienaudžus un sabiedrību kopumā par vides un ekoloģijas, kā arī ilgtspējības tēmu.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.