Vasaras aktīvās atpūtas un sporta nodarbības bērniem

ESF projekta  “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Aizkraukles novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/023  ietvaros no 3.jūlija līdz 31. augustam  notika Vasaras aktīvās atpūtas un sporta nodarbības bērniem