Kā būt labam līderim

Lai veidotu drošu, atvērtu un atbalstošu vidi kopīgai sadarbībai, šī gada 12. un 13. maijā Aizkraukles novada Jauniešu domes jaunieši satikās Aizkraukles novada Interešu izglītības centrā, lai kopīgi mācītos sadarboties un iepazīt vienam otru mazliet izaicinošākos un sarežģītākos apstākļos.
Abu aktivitāšu laikā jaunieši mācījās atraisīt sevī spēju būt komunikablākiem, atvērtākiem un drosmīgākiem līderiem un komandas spēlētājiem, kas spēj uzticēties viens otram, lai kopīgi paveiktu svarīgus uzdevumus, piemēram, Aizkraukles novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2024. – 2026. gadam kopīga veidošana, diskutējot par šī brīža prioritātēm un jauniešu vēlmēm un vajadzībām, kā arī nepieciešamo atbalstu tuvāko gadu laikā, balstoties uz aptaujātajiem jauniešu viedokļiem.


Aizkraukles novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros īstenotā konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” par projekta “Aizkraukles novada Jaunatnes politikas stratēģija 2024-2026” (ID Nr. VP2022/5-6) īstenošanu.
Projekts īstenots

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.